Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Świadczenie wspierające także dla niepełnosprawnego prowadzącego własną firmę” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Osoba, która ubiega się o świadczenie wspierające może prowadzić działalność gospodarczą lub w inny sposób pracować zarobkowo, jeżeli oczywiście zdrowie jej na to pozwala. Przepisy tego nie zabraniają. Nie zawierają również kryterium dochodowego. Prowadzenie własnej firmy może jednak pośrednio wpływać na ocenę stopnia samodzielności i zdolności osoby niepełnosprawnej przy procedurze uzyskiwania decyzji ustalającej poziom potrzeby […]

Czytaj dalej

,,Wakacje składkowe. Decyzja odmowna bez prawa zaskarżenia do sądu powszechnego” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Przedsiębiorca, któremu ZUS odmówi prawa do wakacji składkowych, będzie mógł złożyć wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dopiero potem będzie mógł skierować skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zdaniem prawników to nie jedyny mankament tej procedury. Groźniejszy jest nieprecyzyjny przepis, którego stosowanie w przyszłości może nie ograniczyć się tylko do wakacji składkowych. (…) Teraz […]

Czytaj dalej

,,Ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniu wspierającym także dla opiekuna” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

ZUS opłaca składkę zdrowotną, emerytalną i rentową za osobę, która nie może podjąć zatrudnienia, gdyż wspiera osobę z niepełnosprawnością, która pobiera świadczenie wspierające, pod pewnymi warunkami. Zatem zarówno osoba pobierająca świadczenie wspierające, jak i jej niepodejmujący zatrudnienia opiekun są obowiązkowo ubezpieczeni zdrowotnie. (…) Prawo do ubezpieczenia zdrowotnegoJeśli opiekun osoby z niepełnosprawnością, która pobiera świadczenie wspierające, […]

Czytaj dalej

,,Nie będzie wakacji składkowych bez decyzji ZUS” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Nie wystarczy samo złożenie wniosku o wakacje składkowe do ZUS. Mikroprzedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne bez decyzji ZUS. A Zakład na jej wydanie ma mieć 40 dni. Prawnicy studzą więc zapał: mało kto skorzysta z tego rozwiązania w tym roku. Bo jeśli przepisy wejdą w życie […]

Czytaj dalej

,,Wakacje ZUS dla mikroprzedsiębiorców jeszcze w tym roku” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Mikroprzedsiębiorca ma być zwolniony z obowiązku opłacania należnych składek na jego ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za wskazany we wniosku miesiąc kalendarzowy – przewiduje projekt ustawy o wakacjach ZUS. Zwolnienie ma przysługiwać za jeden miesiąc w roku kalendarzowym i będzie stanowiło pomoc de minimis. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października 2024 […]

Czytaj dalej

„Staż pracy liczony też dla samozatrudnionych i na umowach zlecenia?” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w artykule G.J. Leśniak w Prawo.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce umożliwić wliczanie do stażu pracy także okresów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej czy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia. Na razie konsultuje swoje zamierzenia z innymi resortami. To ważne, bo od stażu pracy zależy m.in. wyższy dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa czy dłuższy urlop. Zdaniem prawników, to krok […]

Czytaj dalej

,,Zmienione przepisy o umowach na okres próbny to przykład nieudanego prawa” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Skomplikowane i niejasne przepisy dotyczące zawierania umów na okres próbny rodzą coraz więcej wątpliwości. Pracodawcy zastanawiają się, czy muszą dokumentować zamiar, jaki przyświecał im w związku z zawarciem umowy i kiedy oraz dlaczego uległ zmianie. Pracownicy zaś dociekają, czy wskazanie zamiaru w umowie zobowiązuje pracodawcę do ich dalszego zatrudnienia. Zdaniem prawników przepis w ogóle nie […]

Czytaj dalej

,,Świadczenie pielęgnacyjne także dla prowadzącego rodzinny dom dziecka”- wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Od 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również prowadzącemu rodzinny dom dziecka czy dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej. Poszerzono katalog osób, które mogą je otrzymać także o dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Wcześniej nie byli oni uprawnieni do otrzymywania tego świadczenia. Z drugiej strony jednak świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie mogło być pobierane […]

Czytaj dalej

Czy staż pracy wróci jako podstawa do nabycia prawa do emerytury?

Wprowadzenie stażu pracy albo minimalnego kapitału emerytalnego, albo jednego i drugiego razem, jako podstawy do nabycia prawa do emerytury – ma być sposobem na rosnącą rzeszę osób, którym ZUS wypłaca emerytury niższe od minimalnej. W marcu 2023 roku takie świadczenia pobierało już 368,5 tys. osób. Tylko w 2022 r. przyznano 44 tys. mikroemerytur. Zdaniem prawników […]

Czytaj dalej

,,Opiekun ze świadczeniem pielęgnacyjnym nie straci go zaraz po śmierci osoby wspieranej” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Od 2024 r. opiekun, który straci najbliższą osobę z niepełnosprawnością, którą wspierał, nie utraci z dnia na dzień prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie mógł pobierać je jeszcze przez niespełna dwa miesiące. Wydłużenie czasu pobierania tych świadczeń ułatwi opiekunom wejście w nową rzeczywistość, także zawodową, z jaką muszą się zmierzyć po śmierci osoby wymagającej opieki. Obecnie […]

Czytaj dalej

  1. Strony:
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. ...
  10. 33