Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Świadczenie pielęgnacyjne także dla prowadzącego rodzinny dom dziecka”- wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Od 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również prowadzącemu rodzinny dom dziecka czy dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej. Poszerzono katalog osób, które mogą je otrzymać także o dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Wcześniej nie byli oni uprawnieni do otrzymywania tego świadczenia. Z drugiej strony jednak świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie mogło być pobierane na dziecko tylko do 18 roku życia.

Od 1 stycznia osoby te mogą starać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Rodzinie zastępczej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia, spełniającą powyższe warunki, będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne na każde dziecko. Podobnie jak rodzicom, osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i opiekunowi faktycznemu.

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Nowy katalog uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wprowadza ustawa o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie zmienia się grupa osób dotychczas uprawnionych do świadczenia, czyli:

Świadczenie pielęgnacyjne dla prowadzących placówki wychowawcze

– Nowością jest dodanie uprawnionych (art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych), tzn.: świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – podkreśla Magdalena Januszewska, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Mec. Januszewska dodaje, że z ustawy o świadczeniach rodzinnych uchylono ust. 1a z art. 17. – To powoduje, że od 1 stycznia przestaje mieć znaczenie kolejność zobowiązanych do sprawowania opieki – podkreśla. Chodzi tu o osoby inne niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki.

Kiedy nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli:

 

Beata Dązbłaż

Czytaj więcej:Prawo.pl