Radca Prawny Magdalena Januszewska

O kancelarii

Magdalena Januszewska

2Radca prawny, założycielka kancelarii.

Ekspert prawny w systemie LEX wydawnictwa Wolters Kluwer.

Autorka setek artykułów na tematy związane z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi oraz prawem gospodarczym, współautorka kilku książek.

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim (2002 r., specjalność prawo gospodarcze) oraz Zarządzania i Marketingu na tej samej uczelni (1999 r., specjalność zarządzanie spółkami kapitałowymi).

Ukończyła także International Business and Trade Law Program (kurs prawa amerykańskiego) organizowany przez Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.

Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, a także podyplomowy kurs zawodowy dla prawników z zakresu prawa procesowego oraz umów.

Była dziennikarzem prawnym w Dziale Prawa i Podatków ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita”. Zdobyła Nagrodę Głównego Inspektora Pracy za zaangażowanie w upowszechnianiu problematyki ochrony pracy.

Publikuje w dziennikach „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”, miesięcznikach „Rachunkowość”, „Rachunkowość i Podatki”, „Gazeta Samorządu i Administracji” i wydawnictwie Wolters Kluwer – zobacz publikacje.

Prowadzi także działalność społeczną. Udzielała jako wolontariusz pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej w łódzkim oddziale Fundacji Centrum Praw Kobiet. Była członkiem Komisji ds. Wizerunku Zawodu i Informacji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Należy do Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. Zajmuje się także prawem gospodarczym, cywilnym i administracyjnym.

Języki robocze: polski i angielski. Zna także rosyjski i francuski.

mjanuszewska@mjanuszewska.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Januszewska is a law firm led by legal advisor Magdalena Januszewska, specializing in legal support in the field of:

labour law,
social insurance law,
social security (social) law.
She assists entrepreneurs, private individuals and public entities.
The Law Firm cooperates with specialists in other fields of law as well as human resources (HR) management.

Magdalena Januszewska is Wolters Kluwer legal expert. She has authored several books and numerous articles in professional publications such as Rzeczpospolita, Rachunkowość, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Samorządu i Administracji (publications).

Magdalena Januszewska is a graduate of Law at the University of Łódź and of Management and Marketing at the same university. She also completed the International Business and Trade Law Program organized by the Catholic University of America in Washington, D.C. and the Jagiellonian University. She is a partner of the Polish Scientific Network of Labour Law and Social Security COOPERANTE at the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź.

 

Wyróżnienia

W 2017 r. i 2016 r. Kancelaria została wyróżniona przez portal „Rynek Prawniczy” zamieszczeniem wśród specjalistycznych firm prawniczych w kategorii prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – jako jedyna w województwie łódzkim i jedna z kilkunastu w Polsce.

W 2014 r. Kancelaria została wyróżniona przez portal „Polski Prawnik” zamieszczeniem w katalogu specjalistycznych firm prawniczych w kategorii prawo pracy – jako jedyna w województwie łódzkim i jedna z kilkunastu w Polsce.

 Książki

  1. Magdalena Januszewska „Wszystko o emeryturach” Presspublica sp. z o.o., Warszawa 2009 ISBN 978-83-61238-16-4
  2. Magdalena Januszewska, Bartłomiej Mazurkiewicz „Świadczenia rodzinne”, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-264-3496-9
  3. Iwona Sierpowska, Bartłomiej Mazurkiewicz, Magdalena Januszewska, Krystyna Tymorek „Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej”, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-264-3373-3
  4. Maria Brzezińska, Magdalena Januszewska, Anna Koleśnik, Andrzej Radzisław „ABC płatnika składek ZUS. Przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy”, Wydawnictwo Rachunkowość sp. z o.o., Warszawa 2014, ISBN 978-83-63251-06-2
  5. Praca zbiorowa „Zatrudnianie pracowników socjalnych i innych pracowników ośrodków pomocy społecznej”, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-264-7968-7
  6. Magdalena Januszewska, Anna Kawecka, Barbara Matysik, Bartłomiej Mazurkiewicz, Iwona Sierpowska „Karta Dużej Rodziny. Świadczenia rodzinne” Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-264-8174-1
  7. Magdalena Januszewska, Anna Kawecka, Krzysztof Świtała, Krystyna Tymorek, Magdalena Wilczek-Karczewska „Pomoc osobom uprawnionym do alimentów – zmiany w ustawie”,  wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-264-9939-5
  8. Adam Błaszko, Żanetta Gawarkiewicz, Krystyna Gąsiorek, Magdalena Januszewska, Anna Kawecka, Dominik Kucharski, Anna Sabuda, Bożena Tyra „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci”,  wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-264-8711-8
  9. Michał Bochenek, Żanetta Gawarkiewicz, Magdalena Januszewska, Dominik Kucharski, Iwona Kusio-Szalak, Barbara Matysik, Bartłomiej Mazurkiewicz, Iwona Sierpowska, Bożena Tyra „Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej”,  wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-264-8713-2

Jak działamy

Każdy projekt ma swoje specyficzne wymagania. Jeśli jest to potrzebne, zapewniamy współpracę ze specjalistami z innych dziedzin prawa, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz fachowcami z zakresu zarządzania ludźmi.