Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniu wspierającym także dla opiekuna” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

ZUS opłaca składkę zdrowotną, emerytalną i rentową za osobę, która nie może podjąć zatrudnienia, gdyż wspiera osobę z niepełnosprawnością, która pobiera świadczenie wspierające, pod pewnymi warunkami. Zatem zarówno osoba pobierająca świadczenie wspierające, jak i jej niepodejmujący zatrudnienia opiekun są obowiązkowo ubezpieczeni zdrowotnie. (…)

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego
Jeśli opiekun osoby z niepełnosprawnością, która pobiera świadczenie wspierające, nie może podjąć zatrudnienia ze względu na potrzebę wspierania jej, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego przez ZUS, podobnie jak ubezpieczenia emerytalnego czy rentowego.

Kwestie ubezpieczenia określa art. 6 ustawy o świadczeniu wspierającym oraz art. 6c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. – ZUS opłaca za osoby wspierające osobę z niepełnosprawnością, która pobiera świadczenie wspierające, składki: emerytalne, rentowe i zdrowotną. Muszą być to osoby wspólnie z osobą z niepełnosprawnością zamieszkujące i gospodarujące, przez okres sprawowania opieki. Osoby te nie mogą także podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – wskazuje Magdalena Januszewska, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do objęcia ubezpieczeniem społecznym, czyli emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje tylko jednej osobie wspierającej osobę z niepełnosprawnością.

Jeśli opiekun podejmie pracę, nie zaważy to na jego ubezpieczeniu zdrowotnym
Jak podkreśla mec. Januszewska, opiekun może mieć więc ubezpieczenie albo z tytułu świadczenia wspierającego albo z pracy, jeśli się na nią zdecyduje. – Świadczenie wspierające będzie tzw. słabym tytułem do ubezpieczeń społecznych (art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Tego samego zdania jest dr Tomasz Lasocki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. (…)

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego to kwota świadczenia wspierającego
Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest kwota pobieranego świadczenia wspierającego – art. 81 ust. 8 pkt 9d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podobnie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe także jest kwota pobieranego przez wspieraną osobę z niepełnosprawnością świadczenia wspierającego – na podstawie art. 18 ust. 5f ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Beata Dązbłaż

Czytaj więcej:Prawo.pl