Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Wakacje ZUS dla mikroprzedsiębiorców jeszcze w tym roku” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Mikroprzedsiębiorca ma być zwolniony z obowiązku opłacania należnych składek na jego ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za wskazany we wniosku miesiąc kalendarzowy – przewiduje projekt ustawy o wakacjach ZUS. Zwolnienie ma przysługiwać za jeden miesiąc w roku kalendarzowym i będzie stanowiło pomoc de minimis. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października 2024 roku. (…)

Jakie składki zapłaci państwo
Zgodnie z projektem zwolnienie z obowiązku opłacania składek będzie przysługiwało płatnikowi składek prowadzącemu działalność gospodarczą i będącemu mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i będzie dotyczyło należnych składek na jego ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za wskazany we wniosku miesiąc kalendarzowy. Co ważne, będzie ono dotyczyło również  składek na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli ubezpieczony dobrowolnie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu w miesiącu kalendarzowym złożenia wniosku oraz miesiącu kalendarzowym go poprzedzającym.

Jak podkreśla ministerstwo w uzasadnieniu do projektu, osoby korzystające z „wakacji składkowych” nadal pozostaną uczestnikami systemu ubezpieczeń społecznych (w przeciwieństwie np. do korzystających z tzw. ulgi na start, którzy nie podlegają pod ubezpieczenia społeczne). Ma to, jak twierdzi MRiT, fundamentalne znaczenie w kontekście potencjalnych konsekwencji wynikających z nawet czasowego braku uczestnictwa w ww. systemie, w szczególności gromadzeniem odpowiedniego stażu i kapitału na rzecz świadczenia emerytalnego czy też „wypadnięciem” z ubezpieczenia chorobowego – w tym ostatnim przypadku ponowne prawo do zasiłku chorobowego odzyskuje się bowiem dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia.

Ponadto, korzystający z „wakacji składkowych” nadal mają być traktowani jako osoby prowadzące działalność pozarolniczą m.in. na gruncie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (…)

Zwolnienie z opłacenia składek ma przysługiwać wyłącznie za jeden miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym i będzie stanowiło pomoc de minimis.

Składki za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne będą – jak zakłada projekt – finansowane w całości z budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu, a składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy będą podlegały refundacji w całości z budżetu państwa.

Skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek będzie wymagało złożenia wniosku w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. (…)

Magdalena Januszewska, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, zwraca uwagę na kilka istotnych kwestii. – Dobrze, że korzystający ze zwolnienia nie utracą ciągłości ubezpieczenia chorobowego i będą mieli naliczone składki emerytalne Ważne, aby przedsiębiorcy mieli świadomość, że zwolnienie będzie zaliczane do limitu pomocy de minimis i że katalog osób uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia będzie ograniczony – wylicza mec. Januszewska.

Nie każdy mikroprzedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia

Co ważne, nie każdy mikroprzedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia. W myśl projektowanego art. 17 ust. 3, zwolnienia nie stosuje się do płatnika składek, który:

W praktyce oznacza to, że ze zwolnienia z opłacenia składek nie skorzystają samozatrudnieni, którzy dopiero co zostali „wypchnięci” z etatu na samozatrudnienie. (…) 

Przepisy o wakacjach ZUS mają wejść w życie 1 października 2024 r.

Grażyna J. Leśniak 

Czytaj więcej: Prawo.pl