Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Opiekun ze świadczeniem pielęgnacyjnym nie straci go zaraz po śmierci osoby wspieranej” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Od 2024 r. opiekun, który straci najbliższą osobę z niepełnosprawnością, którą wspierał, nie utraci z dnia na dzień prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie mógł pobierać je jeszcze przez niespełna dwa miesiące. Wydłużenie czasu pobierania tych świadczeń ułatwi opiekunom wejście w nową rzeczywistość, także zawodową, z jaką muszą się zmierzyć po śmierci osoby wymagającej opieki.

Obecnie opiekunowie tracą prawo do świadczeń opiekuńczych już dzień po śmierci osoby wymagającej opieki. Zmieni się to od 1 stycznia 2024 r. na mocy ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Dokonano zmiany w art. 43 ustawy o świadczeniu wspierającym, który zmienia niektóre przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W art. 17 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki”. (…)

Jak podkreśla mec. Januszewska, wydłużenie okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na jakiś okres po śmierci osoby wspieranej jest działaniem racjonalnym i oczekiwanym przez opiekunów. Środowisko wielokrotnie podnosiło problem, że z dnia na dzień, po wielu latach opieki nad osobą jej wymagającej, zostają z niczym. – Wydłużenie czasu pobierania tych świadczeń ułatwi opiekunom wejście w nową rzeczywistość, także zawodową, z jaką muszą się zmierzyć po śmierci osoby wymagającej opieki – mówi mec. Januszewska. – Przepis zacznie działać w 2024 r., bo dotyczy sytuacji, gdy taka osoba umrze po 31 grudnia 2023 r. – zauważa.

Świadczenia opiekuńcze ważnym wsparciem w trudnym doświadczeniu
Magdalena Kijańska, która założyła Fundację KTOŚ, wspierającą rodziny z osobami wymagającym opieki, podkreśla, że Inicjatywa „Nasz Rzecznik” apelowała do RPO, aby zmienić przepisy w tym zakresie na rzecz większej ochrony opiekunów po śmierci bliskiej osoby wspieranej. – To ważny krok, że przedłużono chociaż o dwa miesiące możliwość pobierania świadczeń opiekuńczych, ale to zdecydowanie za krótki czas. (…)

Beata Dązbłaż

Czytaj więcej:Prawo.pl