Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Świadczenie wspierające także dla niepełnosprawnego prowadzącego własną firmę” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Osoba, która ubiega się o świadczenie wspierające może prowadzić działalność gospodarczą lub w inny sposób pracować zarobkowo, jeżeli oczywiście zdrowie jej na to pozwala. Przepisy tego nie zabraniają. Nie zawierają również kryterium dochodowego. Prowadzenie własnej firmy może jednak pośrednio wpływać na ocenę stopnia samodzielności i zdolności osoby niepełnosprawnej przy procedurze uzyskiwania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.  (…)

Przepisy pozwalają dorabiać  

Pobieranie świadczenia wspierającego nie jest uzależnione od tego, czy niepełnosprawny ma inne dochody, a także, czy prowadzi jakąkolwiek aktywność zawodową. W przepisach nie ma bowiem kryterium dochodowego. (…)

Niepełnosprawny może być więc zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie, dzieło. Może też prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. 

– Oczywiście należy sobie zdawać sprawę, że świadczenie przysługuje osobom, które są najbardziej niesamodzielne i wymagające pomocy. Zapewne tylko część z nich będzie w stanie samodzielnie w jakikolwiek sposób zarobkować. Jest to jednak tylko kwestia możliwości faktycznych danej osoby, gdyż nie ma żadnych formalnych przeszkód, aby osoba niepełnosprawna pracowała lub prowadziła własną działalność, choćby w niewielkim rozmiarze – wyjaśnia Magdalena Januszewska, radca prawny prowadzący własną kancelarię w Łodzi. 

Podobnie jest w wypadku opiekunów osób niepełnosprawnych. –  Pobierający świadczenia o charakterze opiekuńczym na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2024 r. musieli nie podejmować lub rezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Przy świadczeniu wspierającym takich wymagań nie ma. Podkreślam jednak, że przysługuje ono niepełnosprawnemu, a nie opiekunowi. Opiekun może zatem zarówno pozostawać w zatrudnieniu, jak też prowadzić własną działalność gospodarczą –  dodaje mec. Magdalena Januszewska. 

Według niej, jeśli tego opiekun nie robi, bo np. rozmiar sprawowanej opieki jest zbyt duży, aby dodatkowo zajmować się pracą zarobkową, to może skorzystać z ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego. Tak wynika z art. 6 ust.1  ustawy o świadczeniu wspierającym, który stanowi, że za osobę, która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie wspólnie z nią zamieszkującej i gospodarującej, ZUS opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne.

Renata Krupa-Dąbrowska

Czytaj więcej: Prawo.pl