Radca Prawny Magdalena Januszewska

Kategoria: Publikacje

„Pakiet ubezpieczeniowy dla delegowanych pracowników bez obciążeń ZUS i PIT” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Spółka zatrudnia pracowników, których stałym miejscem pracy jest jej siedziba. Działa w Polsce i za granicą. Świadczący pracę przy zleceniach realizowanych za granicą są przenoszeni służbowo,  tj. czasowo zmienia się im miejsce wykonywania pracy za zgodą pracownika (oddelegowanie). Nie stanowi to podróży służbowej, więc pracownicy nie dostają diet, etc.  Oddelegowanie odbywa się w oparciu o […]

„Świadczenie przedemerytalne ? kiedy trzeba będzie zwrócić” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

– Pan X ma świadczenie przedemerytalne, ale dorabia na zleceniu. Otrzymał decyzję ZUS zobowiązującą go do zwrotu około 2 tys. zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń przedemerytalnych od marca 2015 r. do lutego 2016 r. Czy może uniknąć zapłaty? Czy w tej sprawie może coś zrobić zleceniodawca? Przy świadczeniach przedemerytalnych obowiązują inne limity dorabiania niż dla […]

„Dwa schorzenia, dwa kody niepełnosprawności” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej

Pani Anna wystąpiła o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Jest osobą niewidomą, a jednocześnie ma coraz poważniejsze problemy ze słuchem. Z orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wynika, że jest osobą niewidomą i orzeczono wobec niej znaczny stopień niepełnosprawności, wskazując symbol niepełnosprawności dotyczący wzroku 04-O. Z orzeczenia […]

„Żona przyjmie pracownika do firmy męża” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Pracodawca może powierzyć czynności z zakresu prawa pracy innym osobom. Wyznaczony do tych zadań nie musi być zatrudniony w firmie. Kto Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Ze statusem tym wiążą się określone obowiązki. Nie oznacza to jednak, że pracodawca musi samodzielnie dokonywać wszystkich […]

„Z decyzji o przyznaniu wsparcia socjalnego nie można się wycofać” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

– Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. W firmie obowiązuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeden z pracowników złożył wniosek o świadczenie z funduszu, zanim jednak pracodawca świadczenie zapłacił, osoba ta została zwolniona dyscyplinarnie. Czy mimo to trzeba jej wypłacić świadczenie z zfśs? Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych musi mieć oparcie w  regulaminie zfśs. […]

„Kiedy niepełnosprawny może wykonać badania lekarskie w godzinach pracy?” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Pracodawca sam musi ocenić, czy przedstawione przez niepełnosprawnego pracownika dowody potwierdzają, że musi się poddać dodatkowym badaniom i że nie może tego zrobić po zakończeniu pracy. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także […]

„Orzeczenie inwalidztwa pracownika wymusza zmiany u pracodawcy” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Pracownik zachorował na nieuleczalną chorobę i uzyskał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dotychczas pracował fizycznie, ale choroba uniemożliwia zatrudnianie go na dotychczasowym stanowisku. Chcemy go jednak zatrzymać, powierzając mu inne zadania związane z prowadzeniem dokumentacji. Lekarz medycyny pracy dopuścił go do pracy na nowym stanowisku. Chcemy podpisać porozumienie z pracownikiem, gdyż zmiana stanowiska oznacza m.in. […]

„Wypowiedzenie umowy na czas określony bez ograniczeń” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

– Zatrudniamy pracowników, m.in. na umowy na czas określony. Dotychczas w takich umowach na czas dłuższy niż 6 miesięcy wpisywaliśmy klauzulę dopuszczającą ich rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W związku ze zmianą przepisów, rozważamy, czy w umowach zawieranych po 22 lutego 2016 r. wpisywać, że dopuszczamy możliwość ich wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem okresu  wypowiedzenia określonego w […]

„Zamknięcie działalności zaraz po jej założeniu a preferencyjny ZUS” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Kobieta w kwietniu 2015 rozpoczęła działalność gospodarczą i za podstawę do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wybrała 30% minimalnego wynagrodzenia (nie prowadziła wcześniej firmy, nie współpracowała z byłym pracodawcą). Z powodu zerwania kontraktu przez kontrahenta była zmuszona zamknąć działalność jeszcze w tym samym miesiącu. Potem jednak zdobyła nowego klienta i ponownie ją założyła w lipcu […]

„Ulgowy ZUS po zmianie działalności w formie spółki cywilnej na indywidualną” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Wspólnik spółki cywilnej może zachować prawo do preferencyjnych składek także po jej rozwiązaniu i zmianie wpisu w CEIDG. – Przedsiębiorca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej i ma prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w preferencyjnej wysokości. Chciałby zmienić formę działalności ze spółki cywilnej na jednoosobową działalność gospodarczą w ramach tego samego wpisu. Czy […]

  1. Strony:
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. ...
  10. 12