Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Informacja zamiast decyzji administracyjnej, ale brak jasnej ścieżki odwoławczej” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Pod hasłem uproszczenia procedury administracyjnej rząd ogranicza wydawanie decyzji. Otrzymują je tylko ci, którym odmawia się przyznania świadczenia czy uwzględnienia wniosku, np. o 500+. Do osób, których sprawy rozpatrzone są pozytywnie, wysyłana jest informacja. Nie ma jednak dla niej ścieżki odwoławczej – gdyby rozstrzygnięcie okazało się dla wnioskodawcy niesatysfakcjonujące. Prawnicy wskazują różne drogi postępowania i przyznają, że nie ma pewności, czy informacje będą w ogóle poddane kontroli sądowej (…).

– Teoretycznie miało to być uproszczenie postępowania administracyjnego w sprawach, w których odpowiedź urzędu sprowadza się do prostego „tak” lub „nie”. I na pierwszy rzut oka wydaje się to być dobre rozwiązanie. Problemy zaczynają się, gdy informacja nie satysfakcjonuje osoby, która o coś się ubiegała. Niby otrzymała świadczenie, ale np. nie w takiej wysokości, jakiej się spodziewała. Prosty przykład – dodatek osłonowy. Jego wysokość zależy m.in. od liczby osób w gospodarstwie domowym i źródła ciepła. Jeśli dodatek zostanie przyznany, to osoba dostanie informację. Problem zacznie się, gdy nie zgodzi się z wysokością przyznanego dodatku – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego (…). 

Jak tłumaczy mec. Januszewska, problemem jest samo wejście na ścieżkę odwoławczą. – O ile w decyzjach jest pouczenie, jak należy się odwołać, to w przypadku informacji nie ma prostej ścieżki odwoławczej, bo z założenia pozytywnie rozstrzyga sprawę – zauważa (…)”. 

 

Czytaj więcej na: „Prawo.pl”