Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Zwolnienie podatkowe dla pracujących seniorów nie dla wszystkich” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Wiele osób spośród tych, które chciałyby skorzystać ze zwolnienia podatkowego w PIT z tytułu kontynuowania zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego i niepobierania emerytury, nie będzie miała takiego prawa. Wszystko przez błąd ustawodawcy, który prawo do zwolnienia uzależnił od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, zapominając, że wiele osób nabywa uprawienia emerytalne dużo wcześniej. W tym kształcie przepisów na skorzystanie ze zwolnienia przyjdzie im poczekać kilka lat (…). 

Na pierwszy rzut oka szokować może umieszczenie zasiłku macierzyńskiego na liście zwolnionych od opodatkowania dochodów osób 60+, ale ma to swoje uzasadnienie. – Objęcie zwolnieniem podatkowym także zasiłku macierzyńskiego jest rozwiązaniem racjonalnym, bo nie tylko matka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie. To często jest babcia lub dziadek, którzy przejmują opiekę nad wnukiem jako rodzina zastępcza – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. I wskazuje na art. 29 ww. ustawy zasiłkowej, zgodnie z którym zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej (także ubezpieczonemu), która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
– urodziła dziecko;
– przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
– przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia (…)”. 

Czytaj więcej na: „Prawo.pl”