Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Emerytury pomostowe – nowelizacja nie załatwia starych spraw, konieczny nowy wniosek do ZUS” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla G.J. Leśniak dla „prawo.pl”

„Niedawna nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych nie rozwiązała problemu osób, które mają prawomocne wyroki sądowe potwierdzające brak prawa do tego świadczenia z powodu nierozwiązania stosunku pracy. Zmienił się stan prawny w tym zakresie, a nie stan faktyczny – twierdzą prawnicy. Dlatego osoby, które chcą skorzystać na zmianie prawa, powinny złożyć nowe wnioski do ZUS.

Obowiązująca od 20 kwietnia 2022 r. ustawa z 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 755) rozwiązała problem osób, które chcąc ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę pomostową, musiały wcześniej rozwiązać umowę o pracę ze swoim pracodawcą. Gdy więc ZUS, rozpoznając ich wnioski wydawał decyzje odmawiające przyznania im emerytury pomostowej z uwagi np. na niewystarczający staż pracy, osoby te zostawały „na lodzie”: nie miały pracy i nie miały emerytury pomostowej.

– A co z tymi, co przed nowelizacją z tego powodu mają wyroki o nieprzyznaniu emerytury pomostowej z powodu nierozwiązania umowy o pracę, a resztę warunków spełniają – zapytał nasz Czytelnik. Postanowiliśmy więc to sprawdzić (…).

– Ta ustawa poprawiła sytuację na przyszłość. Nie zmieniła jednak położenia tych, którym w przeszłości ZUS wydał decyzje odmowne albo które mają prawomocne wyroki sądowe odmawiające im prawa do emerytury pomostowej tylko z powodu nierozwiązania stosunku pracy. Dotychczas warunek rozwiązania umowy o pracę był sporym utrudnieniem dla ubezpieczonych, szczególnie gdy nie byli pewni, czy ZUS zaliczy im wszystkie okresy jako pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a w związku z tym – czy nie zostaną bez środków do życia – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego”. 

 

Czytaj więcej na: „„prawo.pl”