Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Kontrole ZUS – ilu pracowników, tyle decyzji dla płatnika” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych traktuje każdego ubezpieczonego jako stronę postępowania. W efekcie kontrolowani pracodawcy jako płatnicy dostają tyle decyzji, ilu mają pracowników. To generuje koszty, zwłaszcza gdy sprawy trafiają do sądów powszechnych, które każdą z nich rozpatrują osobno. Zdaniem prawników, ZUS postępuje prawidłowo, bo takie są przepisy. Ale sugerują, że należałoby to jednak zmienić. 
Z informacji Prawo.pl wynika, że to stała praktyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po kontroli ZUS nie wystawia pracodawcom jako płatnikom składek na ubezpieczenia społeczne jednej zbiorczej decyzji obejmującej wszystkich pracowników, ale decyzję na każdego pracownika z osobna. W efekcie przedsiębiorca dostaje tyle decyzji, ilu ma pracowników: jeśli ma 20. – dostanie 20 decyzji, a jeśli ma 1000. – dostanie tysiąc decyzji. 
– Wydawanie decyzji na poszczególnych ubezpieczonych to przede wszystkim wielość postępowań odwoławczych. 20 decyzji to 20 postępowań sądowych, które w istocie dotyczą tego samego. Z punktu widzenia płatnika dobrze, jeśli sąd zdecyduje o łącznym rozpoznaniu spraw. Dzieje się tak jednak wtedy, gdy odwołania trafiają do jednego składu orzekającego. Jeśli w danym wydziale jest wielu sędziów, to szansa na zredukowanie liczby postępowań maleje. Wielość postępowań to znacznie większe zaangażowanie organizacyjne, czasowe i wyższe koszty pełnomocnictw procesowych niż gdyby odnośnie wszystkich ubezpieczonych toczyło się jedno postępowanie odwoławcze – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego (…)”. 


Czytaj więcej na: „Prawo.pl”