Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Czternasta emerytura nie dla każdego, a odwołania nie ma” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„ZUS wydaje decyzje w sprawie czternastej emerytury tylko tym, którym ją wypłaca. Nieuprawnieni nie dostają decyzji o odmowie, a skoro jej nie mają – nie mogą odwołać się do sądu czy złożyć skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prawników, można zmusić Zakład do wydania decyzji, ale to będzie indywidualna droga przez mękę każdego „bogatego” emeryta. Prościej będzie, jeśli grupa posłów lub RPO zaskarży przepisy do TK. Na razie Trybunał ma powód, by odmawiać nadania biegu skargom obywateli (…). 

Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego, potwierdza, że niewydawanie decyzji przez ZUS to praktyka, która dotyczy nie tylko czternastej emerytury. – Zdarza się, że ZUS albo w ogóle nie wydaje decyzji, albo wydaje ją na okres krótszy niż domaga się świadczeniobiorca. Tak jest np. w  zasiłkach chorobowych. Świadczeniobiorca dostaje pismo, które nie jest decyzją. Jeśli nie zgadza się z tym, że ZUS nie przyznał mu zasiłku, to w pierwszej kolejności musi wystąpić o wydanie decyzji. Jeśli nie ma decyzji, to nie ma prawa do odwołania. Sąd jest zaś w postępowaniu odwoławczym związany granicami decyzji – mówi mec. Januszewska. Choć przyznaje, że te „przepychanki” z urzędem mogą trochę potrwać i niekiedy dopiero w wyroku sądu można uzyskać zobowiązanie ZUS do wydania decyzji, a kiedy ją wyda – wkroczyć na ścieżkę odwoławczą w swojej sprawie. – Z art. 83 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia. Jeżeli ZUS nie wyda w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, to odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu (art. 477(9) par. 4 k.p.c.).  W takim wypadku sąd w razie uwzględnienia odwołania zobowiązuje ZUS do wydania decyzji w określonym terminie albo orzeka co do istoty sprawy. Jednocześnie sąd stwierdza, czy niewydanie decyzji przez organ rentowy nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa (art. 477(14) par. 3 k.p.c.) – podkreśla mec. Magdalena Januszewska (…)”. 

Czytaj więcej na: „Prawo.pl”