Radca Prawny Magdalena Januszewska

Kategoria: Publikacje

„Jest współpraca, nie ma wspólnego gospodarstwa domowego” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą ? usługi projektowe i doradztwo techniczne. Chce zatrudnić ojca na umowę o pracę. Wraz z żoną zamieszkuje w tym samym domu co rodzice, ale każda z rodzin ma własne pomieszczenia. Przedsiębiorca zamierza dalej samodzielne podejmować wszystkie decyzje dotyczące działalności gospodarczej. Ojciec ma go odciążyć w pracach technicznych po pozyskaniu klienta. […]

„Małżeństwo w spółce z o.o.” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– W spółce jest trzech udziałowców. Dwoje z nich zawarło związek małżeński z rozdzielnością majątkową. Jeden z małżonków jest prezesem spółki, a drugi jest zatrudniony na umowę o pracę. Powołanie prezesa i zatrudnienie pracownicy nastąpiło przed zawarciem przez nich związku małżeńskiego. Czy w takiej sytuacji między małżonkami występuje współdziałanie w prowadzeniu działalności gospodarczej? Zgodnie z […]

„Ulgowe składki po rozstaniu z wspólnikiem” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– Dwie osoby założyły spółkę cywilną. Jako przedsiębiorcy, każdy z nich (odrębnie) korzystał z prawa do opłacania składek ZUS na preferencyjnych zasadach. Spółka nikogo nie zatrudnia. Przed upływem 24 miesięcy spółka zostaje rozwiązana, a każdy ze wspólników chce kontynuować działalność gospodarczą. Czy w takim przypadku, w okresie do upływu 24 miesięcy od założenia spółki cywilnej, […]

„Zawieszona firma a ulgowy ZUS po otwarciu nowej działalności” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– W 2011 r. pan X otworzył działalność gospodarczą, jednak od razu została ona zawieszona, aż do momentu jej wyrejestrowania w 2012 r. Firma nie działała ani jednego dnia, nie opłacała podatków, ani składek. Obecnie pan X otworzył nową działalność gospodarczą. Czy w takim przypadku może skorzystać z ulgowego ZUS? Istotne jest faktyczne prowadzenie i […]

„Małoletni wspólnik nie płaci składek” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– Wspólniczka spółki cywilnej zmarła, pozostawiając dwoje spadkobierców ? męża będącego również wspólnikiem tej samej spółki oraz małoletnią córkę. Zgodnie z art. 872 k.c. w umowie spółki zastrzeżono, że w razie śmierci wspólnika jego spadkobiercy wejdą w jego miejsce. W ten sposób, w drodze spadkobrania, małoletnia córka stała się wspólnikiem spółki cywilnej. Została wpisana do […]

„Pracodawcy rzadziej zlecą wykonywanie badań lekarskich” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

Przyjmujący nowych pracowników nie zawsze będą kierować ich na wstępne badania lekarskie.  Taki skutek przyniesie od 1.04.2015 r. nowelizacja art. 229 Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (DzU poz. 1662). Zasadniczo wstępnym badaniom lekarskim nadal podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy; 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy […]

„Niektóre spółki można zakładać on-line” – artykuł Magdaleny Januszewskiej na portalu „Rachunkowość”

Od 15.01.2015 r. można założyć spółkę jawną i komandytową przez internet z użyciem wzorców umów opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wcześniej było to możliwe wyłącznie w wypadku spółek z o.o. Skutkować to ma skróceniem czasu powstania takich spółek (teoretycznie z dnia na dzień), obniżeniem kosztów rejestracji, w tym opłat za wpis do KRS, a także w […]

„Przedsiębiorca z zagraniczną wdowią rentą” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– Pani X od 2009 r. w półrocznych odstępach otrzymuje zagraniczną rentę z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej po zmarłym mężu. W 2013 r. założyła działalność gospodarczą i zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS (opłaca składki z kodem 057000). Uznała jednak, że z dniem rozpoczęcia działalności powinna zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS […]

„Biznes w Polsce i USA” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– Pani X od lat mieszka w USA i tam prowadzi działalność gospodarczą w formie spółek z o.o. Tam też podlega ubezpieczeniom społecznym i płaci podatki. W 2014 r. rozpoczęła działalność gospodarczą w Polsce. Czy z tego tytułu powinna opłacać składki, zważywszy że w jej wypadku właściwym w zakresie zabezpieczenia społecznego jest ustawodawstwo USA? Kwestie […]

„Wspólny adres, ale bez współpracy” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– Kobieta prowadzi działalność gospodarczą i chce zatrudnić syna na umowę o pracę. Mają wspólny adres zamieszkania i zameldowania, ale odrębne rodziny, budżety i gospodarstwa domowe. Syn z partnerką mieszka na parterze budynku w trzypokojowym mieszkaniu z kuchnią i łazienką, a matka mieszka na pierwszym piętrze w lokalu o podobnym rozkładzie. Czy musi ubezpieczać syna […]

 1. Strony:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12