Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Niepełnosprawny z zasiłkami płaci pełną składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia firmy”- artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Pani X prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów), to jej jedyna aktywność zawodowa. Ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Otrzymuje ponadto z miejskiego ośrodka pomocy społecznej zasiłek pielęgnacyjny przyznawany osobom niepełnosprawnym, a także świadczenie 500+ oraz refundację składek emerytalnych i rentowych z PFRON. Czy te świadczenia są jej przychodami? Czy w takiej sytuacji może skorzystać z ulgi w opłacie składki zdrowotnej, o której mowa w art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej?

ZUS uznał, że nie ma ona prawa do ulgi.

Stosownie do art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na PIT, w przypadku gdy osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje przychód jedynie z tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c (tj. z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej lub współpracujący przy niej, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności).

Przedsiębiorca posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, dla którego prowadzona działalność stanowi jedyne źródło przychodu, może więc opłacać składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na PIT. Obniżenie nie jest możliwe ani w przypadku, gdy źródło dodatkowych przychodów będzie stanowiło inny niż pozarolnicza działalność tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, ani wtedy, gdy nie będzie stanowiło odrębnego tytułu do objęcia obowiązkiem tego ubezpieczenia.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 7/2017