Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

Postulaty Unii Metropolii Polskich dot. asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Komisja Unii Metropolii Polskich ds. Społecznych dostrzega konieczność zrównania uprawnień asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ze uprawnieniami pracowników socjalnych.

Zarówno pracownicy socjalni, jak i asystenci rodziny oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej na co dzień wykonują swoje obowiązki w bezpośrednim kontakcie z osobami wymagającymi różnego typu wsparcia, zwykle „w środowisku”, tzn. w miejscu zamieszkania tych osób. Obecnie status i uprawnienia pracowników socjalnych są znacznie wyższe niż asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, mimo że wszystkie te grupy zawodowe pracują w narażeniu na podobne ryzyka, np. w dużym obciążeniu psychicznym, narażeniu na przemoc. Brak więc podstaw aksjologicznych do różnicowania statusu i uprawnień tych grup zawodowych. 

W celu zrównania uprawnień UMP proponuje, aby asystentowi rodziny oraz koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej przysługiwały analogiczne prawa jak pracownikowi socjalnemu.

Czytaj więcej https://metropolie.pl/artykul/postulaty-ump-dot-asystentow-rodziny-i-koordynatorow-rodzinnej-pieczy-zastepczej