Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Pierwsze w tym roku obrady Zespołu ds. Zdrowia Komisji Wspólnej” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej

14 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego po zmianie rządu. W jego trakcie pozytywnie zaopiniowano pięć projektów aktów prawnych, a w sprawach różnych omówiony został wniosek Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza dotyczący koniecznych zmian przepisów określających wymagania dla pracowników socjalnych.

Posiedzenie ze strony samorządowej prowadziła Bernadeta Skóbel, radca prawny Związku Powiatów Polskich, a ze strony rządowej – współprzewodniczący Zespołu, wiceminister zdrowia Marek Kos.

Pierwszym omówionym punktem był wniosek Unii Metropolii Polskich dotyczący niezbędnych zmian w przepisach określających wymagania do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego. Stanowisko UMP w tej sprawie przedstawiła Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska, koordynatorka Komisji ds. społecznych UMP oraz Magdalena Januszewska, radca prawny specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa pracy i zabezpieczeń społecznych.

Skomplikowana rekrutacja pracowników socjalnych

(…) Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie zatrudniania pracowników socjalnych przedstawiła mecenas Magdalena Januszewska, która wskazała, że konieczna jest szersza zmiana przepisów regulujących wymagania kwalifikacyjne dla pracowników socjalnych. Po pierwsze dlatego, że przepis art. 116 w ogóle nie odnosi się do kwestii doświadczenia zawodowego. A po drugie dlatego, że jego treść, w powiązaniu z przepisami wykonawczymi nie pozwala w sposób łatwy i prosty ustalić, czy dany kandydat spełnia wymagania kwalifikacyjne, czy nie. Przykładem takiego przepisu jest art. 116 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z , którym pracownikiem socjalnym może być osoba, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Nie ma natomiast przepisu, który wprost wskazywałby, jaki to jest wykaz takich specjalności.

Czytaj więcej: Metropolie.pl