Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności obawiają się paraliżu” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

(…) Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydają wojewódzkie zespoły ds. orzekania (WZON). Wniosek o wydanie decyzji można złożyć do WZON w postaci elektronicznej lub papierowej. W wersji papierowej można go także złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON). Ma on siedem dni od dnia otrzymania wniosku na przekazanie go do WZON.

Wnioskujący chcą też pomocy w wypełnieniu dokumentów

(…) Obawy o organizację pracy PZON ma też Marzenna Perkowska, przewodnicząca powiatowego zespołu w Poznaniu.

– Nie jesteśmy w żaden sposób przeszkoleni do tego, nie mamy też dodatkowych środków na zatrudnienie osoby, która zajęłaby się przyjmowaniem wniosków o wydanie decyzji potrzebnej do świadczenia wspierającego – mówi. Podkreśla, że na obłożenie pracy zespołów wpływa też przepis o przedłużeniu ważności orzeczeń covidowych oraz wydanych po 5 sierpnia 2023 r., który wchodzi w życie 30 grudnia. – Już mamy wnioski o zawieszenie postępowań – zaznacza. Zauważa, że możliwość składania wniosków za pośrednictwem PZON nie była ustalana z zespołami, nikt nie przekazywał pracownikom powiatowych zespołów, jak postępować i odpowiadać na pytania wnioskujących.

– (…) realizatorami tej nowej formy wsparcia będą Wojewódzki Zespół Orzekający oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (…).

Wniosek o decyzję razem z wnioskiem o orzeczenie

Możliwość papierowego złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia za pośrednictwem PZON daje art. 39 ustawy o świadczeniu wspierającym, który wprowadza zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Art. 6b3 w ust. 8 mówi właśnie o tym. Wniosek o wydanie decyzji o potrzebie wsparcia można złożyć także wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia.

Pozwala na to art. 6b3 ust. 3 ustawy o rehabilitacji, który mówi o tym, że wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć do PZON wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – podkreśla Magdalena Januszewska, radca prawny, należąca do Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

Zespoły już wcześniej obserwowały wzrost liczby wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności właśnie w związku z możliwością otrzymania świadczenia wspierającego. Aby się o nie starać, należy bowiem mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Można się zatem spodziewać, że od nowego roku takich wniosków może być jeszcze więcej.

Beata Dązbłaż

Czytaj więcej: Prawo.pl