Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

Prawo pracy w erze technologicznej

Technologia na nowo odkrywa pracę człowieka, działanie przedsiębiorstw – ich relacyjność. To, co się obecnie wydarza w środowiskach pracy przedsiębiorstw algorytmicznych pochodzi z działania kodu. Wyrasta z tego całkowicie nowe określenie pracy, człowieka w pracy i wobec pracy. Praca, podobnie jak wszystko, co jest, jawi się jako przedmiot, dostawiany przez algorytm, któremu nic już nie może się oprzeć – zyskuje ona naturę technologiczną.  Pracownikom stawia się obecnie żądanie, by działali zgodnie z kodem.

21.04.2023 r. r.pr. Magdalena Januszewska wzięła udział w konferencji naukowej pt. „Prawo pracy w erze technologicznej – nowe możliwości i nowe ograniczenia” organizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego.