Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Ulga rehabilitacyjna nie dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Nie każda, nawet bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie każda też osoba niepełnosprawna sama może rozliczyć tę ulgę. W pierwszym przypadku na przeszkodzie stanąć może zbyt wąski stopień pokrewieństwa, co zdaniem prawników należałoby zmienić, w drugim – wysokość dochodów osoby niepełnosprawnej i forma, według której jest opodatkowania. Gdy jednak spełnione są warunki ustawowe, każda z osób, z osobna, może rozliczyć własną ulgę (…).

Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego, zwraca jednak uwagę na określony krąg osób uprawnionych do świadczeń, jaki przewiduje ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 390). – Czy to w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego, czy w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, istotne jest faktyczne sprawowanie stałej lub długotrwałej opieki. To jednak nie wystarczy – podkreśla mec. Januszewska. I wyjaśnia: – Prawo do tych rodzajów pomocy zasadniczo mają tylko osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec niepełnosprawnego, czyli w praktyce osoby z jego najbliższej rodziny (…)”.

Czytaj więcej na: „Prawo.pl”