Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Upomnienia cofnięte, bo nie było prawa pozwalającego sprawdzać szczepienia pracowników” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla G.J. Leśniak dla „prawo.pl”

„Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację pracodawcy od wyroku uchylającego karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników, którzy – wbrew zarządzeniu pracodawcy – nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Mimo zapowiedzi, rząd nie był w stanie przeforsować w parlamencie ustawy, która pozwalałaby pracodawcom mieć wgląd w takie informacje.

W lutym 2022 r. w serwisie Prawo.pl opisaliśmy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 26 stycznia 2022 r. (sygn. akt VIII P 475/21), w którym sąd uchylił kary porządkowe nałożone przez pracodawcę będącego instytucją  państwową na grupę pracowników. 19 stycznia 2023 r. zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Warszawie XIV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozprawie w dniu 19 stycznia 2023 r., na posiedzeniu niejawnym oddalił apelację pracodawcy (sygn. akt XIV Pa 53/22) (…).

 

– Zgodnie z art. 100 par. 1 K.p., pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Oznacza to, że nie musi wykonywać poleceń, które są z prawem sprzeczne. Jeśli zatem pracownik nie zgadza się na podanie danych osobowych np. dotyczących swojego zdrowia, a do ich podania nie zobowiązują go też przepisy powszechnie obowiązujące, to pracodawca nie może wyciągnąć wobec pracownika negatywnych konsekwencji takiego postępowania – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. I dodaje: – Uprawnienia dyrektywne pracodawcy nie obejmują dostarczania mu na jego żądanie wszelkich informacji o pracowniku, nawet jeżeli ma interes w ich uzyskaniu. Odpowiada wszak za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie zakładu w odniesieniu do wszystkich pracowników.”

 

Czytaj dalej na: „prawo.pl”