Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Narzędzia do pracy zdalnej – bez oskładkowania” artykuł Magdaleny Januszewskiej dla „rachunkowosc.com.pl”
„Nie płaci się składek ZUS od zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników na zakup narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę do pracy zdalnej wprowadzonej w trybie specustawy.
 

Potwierdza to interpretacja ZUS z 2.06.2022 r. (DI/100000/43/598/2022). Wystąpił o nią pracodawca, który w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii zarekomendował pracownikom wykonywanie pracy zdalnej w trybie art. 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2021 r. poz. 2095, tzw. specustawa). Pracownicy świadczący pracę zdalną korzystają na ogół z narzędzi i materiałów zapewnionych przez pracodawcę, w tym służbowych laptopów, ekranów, mikrofonów, zestawów słuchawkowych. Część osób wykorzystuje jednak narzędzia i materiały niezapewnione przez pracodawcę, w tym zakupione we własnym zakresie (…)”

Czytaj więcej na: rachunkowosc.com.pl