Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Szkoła szkole nierówna przy zaliczaniu praktycznej nauki zawodu do stażu pracy” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Absolwenci szkół zawodowych walczą o zaliczanie okresu nauki w nich jako stażu pracy. Zdaniem prawników, to efekt tego, że szkolnictwo zawodowe odbywało się w różnych formach i różnymi ścieżkami można też było zdobyć kwalifikacje zawodowe, przez co są odmienności co do sytuacji prawnej i stażu ubezpieczeniowego poszczególnych osób. Rząd nie zamierza jednak zmieniać prawa z uwagi na skutki finansowe. 

Na problem kwalifikowania okresów odbywania praktyk zawodowych w trakcie nauki w zasadniczej szkole zawodowej do okresów nieskładkowych uwagę zwróciły posłanki – Iwona Michałek i Magdalena Sroka. W interpelacji poselskiej nr 36744 wskazały, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby szkoła zawodowa była zaliczana do stażu pracy muszą być od takiej osoby odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Aby były odprowadzane składki, musi być zawarta umowa o pracę pomiędzy zakładem a uczniem. Sam fakt uczęszczania do ZSZ i odbywania praktyk nie generuje obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym nie ma wpływu na ustalanie prawa do emerytury. Niewątpliwie jest to sytuacja krzywdząca dla osób, które ucząc się jednocześnie pracują na rzecz danego zakładu pracy – podkreślają autorki interpelacji. I pytają: – Dlaczego nie potraktować tej sytuacji jako okresu nieskładkowego czyli takiego, za który pracodawca jako płatnik składek nie odprowadzał ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Problem polega na tym, że szkolnictwo zawodowe było realizowane w różnych formach. Funkcjonowały tzw. szkoły przyzakładowe i to ich absolwenci mają największe oczekiwania co do zaliczania okresu nauki w nich jako stażu pracy – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. I dodaje: – Były jednak różne sposoby odbywania praktyk, tzn. zarówno w warszawach szkolnych, jak i u pracodawców. Ponadto zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywało się różnymi  ścieżkami, tzn. w szkołach, ale także na podstawie umów o przygotowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu. Wszystko to sprawia, że występują odmienności, jeśli chodzi o sytuację prawną i staż ubezpieczeniowy poszczególnych osób (…)”. 

Czytaj więcej na: „Prawo.pl”