Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Rząd po cichu wycofał się z finansowania z budżetu składki zdrowotnej dla wielu osób” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Od 2023 r. budżet państwa nie będzie już przekazywał NFZ składek zdrowotnych m.in. za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, uczniów, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, za studentów czy doktorantów. Ale osoby te nadal będą miały status osoby ubezpieczonej. Prawnicy mówią o osłabieniu ubezpieczeniowego charakteru systemu opieki zdrowotnej, ale też uderzeniu w dochody NFZ (…). 

– Obecnie w systemie także funkcjonują osoby ubezpieczone zdrowotne, mimo że nie trzeba za nie odprowadzać składek. To przede wszystkim tzw. członkowie rodzin zgłoszeni do tego ubezpieczenia. Poza tym jednak zasadą było, że ubezpieczenie zdrowotne danej osoby, która ma swój tytuł do ubezpieczenia, wiąże się z opłacaniem za nią składki – przez różne podmioty i finansowanej z różnych źródeł, tzn. nie tylko z dochodu danej osoby. Teraz w kategorii ubezpieczonych, których składki finansował budżet państwa, powstaje dychotomia: za niektórych będą one dalej płacone, a za pozostałych już nie. Obowiązek odprowadzania składek finansowanych przez budżet państwa pozostał, np. w przypadku korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych lub zasiłku stałego. Trudno powiedzieć, jakim kryterium kierował się ustawodawca dokonując akurat takiego podziału – zauważa z kolei Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego (…)”.