Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Pracodawca nie może na terenie zakładu pracy organizować „zakrapianych” imprez” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

Pracownicy i pracodawcy odliczają dni do Świąt Bożego Narodzenia. Ostatnie dni to czas, gdy w firmach organizowane są świąteczne spotkania. Prawnicy jednak ostrzegają: bez względu na to, czy będzie to firmowa Wigilia, czy inna impreza na terenie zakładu pracy, pracodawca nie ma prawa podawać pracownikom alkoholu. Nawet symbolicznej lampki szampana. Tym, którzy zakaz administracyjny złamią, grozi wykroczenie i surowa grzywna.

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej informacji o firmowych wigiliach. Nie brakuje też komentarzy przyzwalających czy wręcz zachęcających pracodawców do stawiania na firmowym wigilijnym stole alkoholu w symbolicznych ilościach. Pracodawcy, którzy ulegną namowom, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Nie musi przy tej okazji wcale dojść do nieszczęśliwego wypadku na terenie zakładu pracy, by firma miała poważne problemy. (…)

Zakaz podawania i spożywania alkoholu w zakładach pracy i na stołówkach pracowniczych

W kwestii podawania i częstowania alkoholem w zakładzie pracy kluczowe są przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119). Już zgodnie z jej art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

Z kolei art. 16 wprowadza zakaz wnoszenia napojów alkoholowych na teren określonych obiektów. Jak mówi ust. 1 tego przepisu, zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, stadionów i innych obiektów, w których odbywają się imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona odmawiają wpuszczenia na teren zakładu pracy osoby, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie zastosowała się do zakazu, o którym mowa w ust. 1, chyba że przeprowadzona na żądanie tej osoby kontrola nie potwierdzi podejrzenia (art. 16 ust. 2).

Zakaz jest bezwzględny, a niepijący pracownik nie musi się tłumaczyć

(…) – Stosunki dyplomatyczne to jedyny wyjątek, który dopuszcza prawodawca (w rozporządzeniu MSZ) zezwalając na spożycie niewielkiej ilości alkoholu w czasie pracy i to we wskazanych okolicznościach – przyjęć i kurtuazji wobec cudzoziemców. W innych przypadkach na gruncie przepisów nie da się wybronić picia w miejscu pracy i w czasie pracy – podkreśla Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. Dlatego, jak wskazuje, zdecydowanie należy pić alkohol poza zakładem pracy i poza czasem pracy.

Grażyna J. Leśniak

Czytaj więcej: Prawo.pl