Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

,,Płatnicy składek muszą mieć profil na PUE ZUS, ale deklaracje nadal mogą składać w papierze” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w Prawo.pl

(…) Od 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać przepis nakazujący płatnikom założenie konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym, którzy tego nie zrobią, profil założy sam ZUS. Jak twierdzi Zakład, wszyscy płatnicy składek, także jednoosobowe firmy, powinni mieć konto do 30 grudnia 2022 r. – Przedsiębiorcy mogą założyć takie konto osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika. Osoba upoważniona powinna mieć wcześniej założony profil PUE ZUS – twierdzi ZUS.

Posiadanie konta na PUE ZUS to wymóg ustawowy

Chodzi o nowy art. 47b ustawy dodany do ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432 i 619) nowelą z 24 czerwca 2021 r., a dokładnie  jej art. 1 pkt 15 (Dz.U. z 2021 r., poz. 1621).

Zgodnie z nim, płatnik składek jest obowiązany założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ww. ustawy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, profil informacyjny założy płatnikowi składek Zakład. Co więcej, w myśl ust. 3, płatnik składek jest obowiązany do utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu w czasie prowadzenia z Zakładem rozliczeń z tytułu składek.

Płatnik składek ma też obowiązek przekazać do Zakładu adres elektroniczny.

Nowy, dodany art. 47c stanowi natomiast, że pismo, które jest doręczane do Zakładu w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie teleinformatycznym Zakładu, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystuje się sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład w systemie teleinformatycznym.

(…)Zakład Ubezpieczeń Społecznych pytany o to, czy wystarczy samo logowanie się do systemu i ile razy w tygodniu czy w miesiącu należy to robić, by ZUS uznał, że profil jest aktywny, a także, po jakim czasie ZUS uzna, że profil jest nieaktywny i co się wtedy stanie, poinformował: – Obowiązek utrzymania przez płatnika aktywnego profilu oznacza, że płatnik nie ma możliwości jego zamknięcia. Każdy płatnik składek, który prowadzi rozliczenia z ZUS od 1 stycznia 2023 r. musi mieć swój profil na PUE ZUS. Nie jest istotne ile razy się na ten profil zaloguje i czy będzie wykonywał tam jakieś czynności. Może się jednak zdarzyć, że ZUS będzie wysyłał do płatników korespondencję, która zgodnie z przepisami będzie kierowana tylko na PUE i w takiej sytuacji osoba, która w ogóle nie korzysta z profilu nie będzie o niej wiedziała. Dodatkowo coraz więcej wniosków – zgodnie z wprowadzanymi przepisami – to wnioski, które można składać wyłącznie elektronicznie. Zatem elektroniczny kontakt z ZUS przez PUE może się przydać. (…)

Płatniku: masz konto, to go pilnuj – dla własnego dobra

Obowiązek posiadania PUE ZUS przez wszystkich płatników to kolejny krok na drodze do elektronizacji całej korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. (…)

Grażyna J. Leśniak

Czytaj więcej: Prawo.pl