Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Nie każdemu pracownikowi łatwiej będzie uzyskać emeryturę pomostową” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Od 1 stycznia pracodawca będzie musiał powiadomić pracowników o treści wykazu stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz o wpisaniu lub odmowie wpisania do ewidencji pracowników wykonujących te prace. W przypadku nieumieszczenia stanowiska pracy, na którym zatrudniony wykonuje pracę w tym wykazie lub nieumieszczenia go w ewidencji, pracownikowi będzie przysługiwała skarga do PIP. Inspekcja będzie też mogła kontrolować nie tylko wykaz, ale i ewidencję prowadzoną przez pracodawcę.
– Ten problem znany jest od lat. Pracodawca musi prowadzić dwie listy: wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pół biedy, gdy stanowisko pracy, na którym pracował pracownik było wpisane do wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a tylko on sam nie figurował w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub charakterze. Gorzej – i tych pracowników dotyczy problem – gdy pracodawca nie umieścił danego stanowiska pracy w ww. wykazie stanowisk pracy. Skarga do PIP przysługiwała bowiem tylko w przypadku nieumieszczenia danego pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP. Nie było ścieżki dochodzenia swoich praw, gdy stanowisko pracy nie figurowało w wykazie stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nowelizacja wprowadza możliwość skargi do PIP także w wypadku nieumieszczenia stanowiska pracy, na którym pracownik wykonuje pracę – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego.  I dodaje: – Często o tym, że stanowisko nie było w wykazie, a pracownik nie widniał w ewidencji, pracownik dowiadywał się dopiero w momencie, gdy ZUS odmawiał prawa do emerytury pomostowej z uwagi na brak wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Teraz ten problem mają rozwiązać zmienione przepisy, które zaczną obowiązywać z początkiem nowego roku (…)”. 


Czytaj więcej na: „Prawo.pl”