Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Na 5 lat przed emeryturą mężczyźni wypłacą z PPK, zamiast oszczędzać” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Mężczyźni mogą wypłacić lwią część oszczędności zgromadzonych w PPK jeszcze przed przejściem na emeryturę. Jednocześnie przez 5 lat nie odłożą nawet złotówki na starość. Zdaniem prawników, to efekt dziurawego systemu i niepowiązania przepisów z wiekiem emerytalnym. Czy zmieniać przepisy? Opinie są podzielone. Ci, którzy są temu przeciwni, twierdzą, że nic to nie da. Bo kryzys i inflacja nie powstrzyma ludzi przed wypłatami (…).

Z najnowszego Biuletynu Miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych nr 11(13) z listopada 2022 r. wynika, że mężczyźni stanowili 46,87 proc. uczestników PPK. Było ich 1,16 mln osób. Ilu z nich dotrwa do osiągnięcia wieku emerytalnego i konsekwentnie będzie gromadziło swój kapitał na jesień życia – nie wiadomo. Zresztą nie muszą wcale czekać do emerytury, na którą w przypadku mężczyzn przechodzi się w wieku 65 lat, żeby zacząć konsumować posiadany w PPK kapitał. Wypłatę mogą rozpocząć już z chwilą ukończenia 60 roku życia, czyli w momencie, kiedy na emeryturę przechodzą kobiety. Wszystko dlatego, że ustawodawca nie powiązał momentu rozpoczęcia wypłat z wiekiem emerytalnym, który w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet (…).

(…) Chodzi o art. 97 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1342), który umożliwia wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek wyłącznie w dwóch przypadkach. Jednym z nich jest osiągnięcie przez uczestnika PPK 60. roku życia. W takim przypadku, w myśl art. 99 ust. 1, 25 proc. środków wypłacanych jest jednorazowo, a 75 proc. środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat.
Co ważne, uruchomienie wypłaty blokuje przekazywanie dalszych wpłat. – Jednocześnie, w sytuacji, gdy uczestnik PPK po osiągnięciu 60 roku życia podjął decyzję o rozpoczęciu wypłat środków zgromadzonych w PPK, dalsze wpłaty na PPK nie są dokonywane, a dopłaty roczne nie są przekazywane. Rozwiązanie takie jest analogiczne, jak w przypadku gromadzenia oszczędności na IKE lub IKZE – napisał rząd w uzasadnieniu do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych we wrześniu 2018 r. (druk sejmowy nr 2811).

Mechanizm ten nie został zmieniony w najnowszej nowelizacji ustawy o PPK. Od 21 listopada 2022 r. instytucje finansowe zostały jedynie zobowiązane  do informowania pracodawców o rozpoczęciu wypłat co w praktyce będzie równoznaczne z nieobliczaniem, niepobieraniem ani nie dokonywaniem wpłat do instytucji finansowej przez podmiot zatrudniający (art. 125 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Dz.U. z 2022 r., poz. 1079). Od tego momentu także dopłaty roczne ani wpłaty powitalne nie będą już przekazywane (…). 

(…) – Możliwość wycofania części oszczędności w PPK w razie poważnego zachorowania lub ich „wypożyczenia” na cele mieszkaniowe, wskazuje, że jest to forma gromadzenia kapitału na starość, ale nie tego samego typu, jak składki emerytalne płacone do ZUS – mówi z kolei Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego (…)”.

Czytaj więcej na: „Prawo.pl”