Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Pracodawca ma badać, czy zaświadczenie od lekarza z zagranicy spełnia wymogi polskiego prawa” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„To na polskim pracodawcy zatrudniającym cudzoziemca, który pracę będzie wykonywał spoza Polski, spoczywa obowiązek oceny przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników pod kątem zapewnienia im wyższego poziomu ochrony – twierdzi Główny Inspektorat Pracy. Zdaniem prawników, pracodawcy nie mają narzędzi, by ocenić, czy zaświadczenie wystawione za granicą spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa (…).

Na konieczność oceny uwagę zwraca też Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. – Polscy pracodawcy zatrudniają osoby wykonujące pracę nie tylko z UE, ale także spoza niej. Oznacza to, że w każdym przypadku należy weryfikować, czy z danym państwem wiąże Polskę umowa międzynarodowa dotycząca wykonywania pracy i stosowania prawa danego państwa. Dla polskiego pracodawcy karkołomnym zadaniem będzie ustalenie, czy zaświadczenie wystawione przez lekarza z innego państwa spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa – podkreśla mec. Januszewska (…)”. 

Czytaj więcej na: „Prawo.pl”