Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„NSA: Przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych dla innych osób niż spokrewnione w I stopniu, uzależnione od orzeczenia” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Warunkiem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu, jest legitymowanie się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przez współmałżonka albo rodziców – orzekł w uchwale 14 listopada Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiorga sędziów. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wprowadzenie przesłanki legitymowania się przez małżonka osoby chorej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności umożliwi opiekę nad nią innego członka rodziny niż spokrewnionego w I stopniu, innych niż zobowiązanych do obowiązku alimentacyjnego. A zatem –  Naczelny Sąd Administracyjny przyjął interpretację, która jest zgodna z zasadą sprawiedliwości i nie narusza regulacji systemowych. 
W ocenie 7 sędziów NSA, sytuacja rodziny uzasadnia uwzględnienie pomocy ze strony państwa. Zasady dostępu do świadczenia pielęgnacyjnego nie ma charakteru dyskryminacyjnego i nie narusza zasady równości (…). 

– Problemy z przyznawaniem świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom innym niż osoby z pierwszego kręgu obowiązanych alimentacyjnie szczególnie widać, gdy ubiegają się o nie wnuki z tytułu opieki nad dziadkami. Są sytuacje, kiedy wnuczka mogłaby opiekować się babcią i z tego tytułu pobierać świadczenie pielęgnacyjne, ale żeby to było możliwe, to wszystkie dzieci tej babki musiałyby posiadać orzeczenie znacznym stopniu niepełnosprawności. W praktyce często występują inne obiektywne przeszkody w sprawowaniu tej opieki przez dzieci, np. zamieszkiwanie za granicą – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego (…)”. 

Czytaj więcej na: „Prawo.pl”