Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Lawinowo rośnie liczba emerytów, którym budżet dopłaca do minimalnej” wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„W 2021 roku budżet państwa wydał prawie 180,8 mln zł na wyrównanie 72,2 tysiącom emerytów z nowego systemu, wypłacanych im świadczeń do poziomu emerytury minimalnej – ustalił serwis Prawo.pl. To najwyższa kwota, jaką od 1999 r., czyli od wprowadzenia reformy emerytalnej, dopłaciło państwo do emerytur niższych niż ustawowa emerytura minimalna. A i tak nie są to pełne dane. Bo jak twierdzi ZUS, grupa osób, którym państwo dopłaca do najniższych emerytur jest większa.

Dane, które przekazał nam Zakład Ubezpieczeń Społecznych za okres od 1999 r. do I połowy 2022 r. pokazują wzrost nie tylko liczby świadczeniobiorców, pobierających emerytury niższe od emerytury minimalnej („emerytur groszowych”), ale i kwot wyrównań, które dopłaca budżet państwa. Tylko w I półroczu 2022 r.  73,5 tys. osób państwo wyrównało wypłacaną im emeryturę do poziomu emerytury minimalnej, wydając na ten cel 98 441,7 tys. zł. W 2021 r. średnia dopłata do emerytury wyniosła 208,68 zł. Rekordowa dopłata została odnotowana natomiast w 2012 r., kiedy to budżet państwa wydawał średnio 327,28 zł na emeryta, by podnieść mu świadczenie do poziomu minimalnej emerytury (…). 

– Art. 87 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskazuje, że w przypadku urodzonych po 31 grudnia 1948 r. warunkiem podwyższenia obliczonej emerytury do minimalnej jest osiągniecie powszechnego wieku emerytalnego i posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety). W nowym systemie emerytalnym odpowiedni staż nie otwiera więc prawa do emerytury, ale gwarantuje jej minimalną wysokość. Grupa osób, które mają prawo do podwyższenia jest wewnętrznie zróżnicowana – mieszczą się tu ci, którzy zarabiali mało, nie byli w stanie udokumentować zarobków, albo byli ubezpieczeni z tytułu pobierania świadczeń o charakterze socjalnym – wyjaśnia Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego (…)”. 

Czytaj więcej na: „Prawo.pl”