Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Nowe prawo holdingowe i zmiany dotyczące organów spółek – od 13.10.2022 r.” – artykuł M. Januszewskiej w „Rachunkowości”

Możliwe stało się tworzenie grup spółek kapitałowych działających we wspólnym interesie. Każda spółka z o.o., akcyjna i prosta spółka akcyjna musi zaś liczyć się ze zwiększonym nad nią nadzorem.

Ustawa z 9.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 807 ze zm., dalej nowelizacja) wprowadza – z mocą od 13.10.2022 r. – tzw. prawo holdingowe, a oprócz tego zawiera m.in. zmiany dotyczące zarządzania spółkami kapitałowymi i nadzoru nad nimi.

Prawo holdingowe

Ustawa jest odpowiedzią na praktyczne trudności w funkcjonowaniu grup spółek, związane z wydawaniem poleceń przez spółki dominujące spółkom zależnym. Z perspektywy grupy kapitałowej liczy się bowiem jej interes jako całości, a nie poszczególnych uczestników. Poza tym brakowało ochrony wierzycieli spółek zależnych, w sytuacji gdy to na poziomie grupy zapadały decyzje naruszające ich interesy.

Czytaj więcej https://rachunkowosc.com.pl/nowe-prawo-holdingowe-i-zmiany-dotyczace-organow-spolek-od-13102022-r