Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Dla ZUS posiłek sfinansowany kartą przedpłaconą to świadczenie bez prawa do zwolnienia” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„ZUS odmawia pracodawcom możliwości odliczenia 300 zł z podstawy oskładkowania, gdy posiłki pracowników finansowane są z kart przedpłaconych umożliwiających zakupy np. w sieciach handlowych. Jednocześnie akceptuje karty lunchowe, uprawniające do nabywania posiłków w restauracjach. Zdaniem prawników, stanowisko to jest dziś już nie do zaakceptowania, bo odwołuje się do oderwanego od rzeczywistości orzecznictwa sprzed dekady (…). 

– Odnośnie kart przedpłaconych ZUS niechętnie dopuszcza możliwość korzystania ze zwolnień składkowych – potwierdza Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego.

Dotyczy to też sytuacji, gdy zapewnianie posiłków jest obowiązkiem pracodawcy. Zgodnie z art. 232 K.p., pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Zgodnie z par. 2 ust. 21 rozporządzenia RM z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.

– Nawet jeśli pracodawca i pracownicy lub związki zawodowe u niego działające są zgodni co do tego, aby obowiązek ten realizować w formie kart przedpłaconych, to ZUS neguje możliwość skorzystania wówczas ze zwolnienia z naliczania składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia składkowego. Na podstawie tego przepisu, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączono m.in. wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo dążącego na: nim obowiązku wynikającego z przepisów o bhp, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych (decyzja ZUS z 16 marca 2020 r. DI/100000/43/74/2020) – podkreśla mec. Magdalena Januszewska. I dodaje: – Stanowisko ZUS ulega jednak zmianie wówczas, gdy karta przedpłacona ma taki charakter, że nie daje pracownikowi prawa do własności środków pieniężnych, które pozostają zawsze własnością pracodawcy. Wtedy ulga z par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia przysługuje. Tak stwierdzono np. w decyzjach ZUS z 17 lutego 2022 r. WPI/200000/43/3/2022 oraz z dnia 1 marca 2021 r.  DI/100000/43/883/2020 (…)”. 

 

Czytaj więcej na: „„Prawo.pl”