Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Minister zdrowia i ZUS zapowiadają walkę z L4 kupowanymi pod pozorem teleporad” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„W internecie kwitnie proceder kupowania krótkoterminowych zwolnień lekarskich w ramach teleporad. Eksperci rynku pracy twierdzą wręcz, że teleporady stały się sposobem do takich nadużyć. Minister zdrowia widzi problem i zapowiada współpracę z ZUS dla jego rozwiązania. Zdaniem prawników, potrzebne są zdecydowane działania organów, w tym ostrzejsze kontrole placówek oferujących takie zwolnienia (…).


Zasady kontrolowania zwolnień lekarskich wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. Nr 65, poz. 743).

– Kontrola zwolnień od pracy ma dwojaki charakter. Kontrola formalna polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane (co po przejściu na elektroniczny system zwolnień straciło na znaczeniu) i czy zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń. Kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu prawidłowości wykorzystania zwolnienia od pracy, tzn. czy ubezpieczony w tym czasie nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje go w sposób niezgodny z jego celem. Pracodawca może dokonać jedynie kontroli merytorycznej – na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 z późn. zm.) – tłumaczy Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego.

Jak mówi, nieuzasadnione zwolnienie lekarskie może być wystawione zarówno podczas zwykłej wizyty, jak i podczas teleporady. – W przypadku teleporad problemem jest ograniczona możliwość oceny rzeczywistego stanu zdrowia pacjenta, a co za tym idzie uznania go za czasowo niezdolnego do pracy. W związku z tym większego znaczenia nabiera kontrola formalna, tzn. kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich, o której mowa w art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dokonują jej lekarze orzecznicy ZUS poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego ubezpieczonego, skierowanie go na badania specjalistyczne i pomocnicze, a także zażądanie od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie – podkreśla mec. Januszewska. I dodaje: – Pracodawca może jedynie wystąpić do ZUS o przeprowadzenie kontroli formalnej. Stwierdzenie nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich może skutkować cofnięciem upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (…)”. 


Czytaj więcej na: „Prawo.pl”