Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę nie zawsze oznacza wypłatę wynagrodzenia minimalnego” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Pracodawcy nie wiedzą, czy cudzoziemcowi, który uzyska zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, muszą wypłacać co najmniej wynagrodzenie minimalne także wtedy, gdy taki pracownik czy zleceniobiorca choruje albo jest na urlopie bezpłatnym. Wątpliwości budzą nowe przepisy, które – co potwierdzają prawnicy – zostały nieszczęśliwie sformułowane. Urzędnicy jednak potwierdzają, że co najmniej minimalna pensja to nie oblig i w pewnych sytuacjach możliwe jest obniżenie wynagrodzenia.
Chodzi o ustawę z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91), która weszła w życie 29 stycznia 2022 r. i która przewiduje zmianę warunków udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
Zgodnie z nimi cudzoziemiec, który ubiega się o uzyskanie zezwolenia na pracę i pobyt (czyli tzw. zezwolenie jednolite), musi bez względu na wymiar etatu zarabiać co najmniej minimalne wynagrodzenie. Przedsiębiorcy zaczęli się więc zastanawiać, czy owa minimalna pensja to to minimum, jakie musi obowiązkowo otrzymać pracownik czy zleceniobiorca z zagranicy, czy też możliwe jest obniżenie wynagrodzenia, a jeśli tak, to w jakiej sytuacji? Przykładowo, czy wypłata mniejszego wynagrodzenia możliwa jest w przypadku, gdy zleceniobiorca/pracownik zachoruje, skorzysta z przerwy w świadczeniu usług na swój wniosek albo nie stawi się do świadczenia pracy/usług. Nie wiedzą też, czy gdy pracownik skorzysta z urlopu bezpłatnego, to również musi otrzymać minimalne wynagrodzenie (…).

– Przepis art. 114 ust. 1 pkt 1-5 należy czytać łącznie z art. 114 ust. 4b, który stanowi,  że wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się za spełniony również wówczas, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i suma wynagrodzeń wskazanych w załącznikach do wniosku o udzielenie zezwolenia, o których mowa w art. 106 ust. 1a, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia ustalonego w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. Przyznaje, że przepis został sformułowany nieszczęśliwie. – Chodzi o to, żeby cudzoziemiec składając wniosek mógł wykazać wynagrodzenie co najmniej minimalne, a jeżeli nie może go uzyskać z jednego źródła przychodów, to aby mógł wskazywać ich kilka, tak aby tę kwotę w sumie osiągnąć – tłumaczy mec. Januszewska (…)”. Czytaj więcej na: „Prawo.pl”