Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Rząd chce chronić dodatkową pracę, tylko czy potrzebnie” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Rząd pracuje nad przepisami, które mają zapewnić pracownikom prawo do równoległego zatrudnienia poprzez wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz zakazu poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu. Prawnicy zauważają, że już dziś nie ma takiego zakazu.

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118). Nowe przepisy, nad którymi pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, mają wdrożyć do naszego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy. Mianowicie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

W ramach pierwszej z nich ministerstwo zapowiada wprowadzenie rozwiązań, które mają polegać na „zapewnieniu prawa pracownika do równoległego zatrudnienia poprzez wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz zakazu poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu”.

– Już dziś nie ma zakazu podejmowania pracy dodatkowej przez pracowników – mówi Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. I przyznaje: – Są firmy, w których ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa i charakter wykonywanej pracy pracownicy podpisują razem z umową o pracę zakaz konkurencji. W jeszcze innych pracownicy są zobowiązani do poinformowania pracodawcy o podjęciu pracy dodatkowej, a w administracji publicznej – np. urzędnik służby cywilnej musi mieć zgodę dyrektora generalnego urzędu do podjęcia takie dodatkowego zatrudnienia.

Jak twierdzi mec. Januszewska, zapowiedź ministerstwa na pierwszy rzut oka nie zapowiada żadnej rewolucji, ale jest na tyle lakoniczna, że nie wiadomo, w jakim kierunku pójdą projektowane przepisy. Radzi więc poczekać do momentu, aż projekt ustawy ujrzy światło dzienne. – Teoretycznie zapowiedź ministerstwa daje pracownikom nieograniczoną możliwość podejmowania zatrudnienia równolegle u innego pracodawcy, ale w praktyce może jednak okazać się, że przepis będzie wprowadzał ograniczenia w podejmowaniu pracy dodatkowej, na co może wskazywać drugie zdanie tezy nr 29 – zauważa (…)”. 


Czytaj więcej na: „Prawo.pl”