Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Pracujący uczniowie i studenci wypadają z ubezpieczenia zdrowotnego” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Jeden dzień pracy na podstawie umowy o pracę wystarczy, aby uczeń lub student stracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nikt nie informuje rodziców o konieczności ponownego zarejestrowania dziecka jako członka rodziny – przeżywają szok, gdy podczas wizyty u lekarza dziecko w systemie eWUŚ ma status „czerwony”, bez prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. Zdaniem prawników, system ubezpieczeń ludzi młodych jest zbyt skomplikowany i rodzi problemy.
Przekonała się o tym Czytelniczka Prawo.pl. – Mój syn niedawno stał się pełnoletni, ale razem poszliśmy jeszcze do lekarza. Byłam bardzo zaskoczona, gdy w trakcie wizyty okazało się, że syn „świeci” w systemie eWUŚ na czerwono. Jeszcze tydzień wcześniej, gdy byliśmy u lekarza, miał status zielony. Nie mogę zrozumieć, co się stało, że przestał być uprawniony do korzystania z opieki medycznej finansowanej przez NFZ. Pani w kadrach ma go zgłoszonego do ubezpieczeń. Za wizytę musiałam oczywiście zapłacić – opowiada wzburzona. Jak mówi, ZUS go wyrejestrował i nie zarejestrował ponownie. – Nikt mnie nie poinformował, że moje dziecko przestało być ubezpieczone  – dodaje. Przyznaje jednak, że ponad dwa miesiące wcześniej syn odbywał płatną praktykę uczniowską, a w kolejnym miesiącu pracował na umowę zlecenia przez 2 dni (…).

Zdaniem Magdaleny Januszewskiej, radcy prawnego, specjalizującej się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego, problem rzeczywiście dotyczy zgłoszenia do ubezpieczeń. – Jeżeli osoba ma status członka rodziny, to nie może być ubezpieczona jako uczeń czy student – mówi mec. Januszewska.

I zwraca uwagę na dwa przepisy ustawy zdrowotnej. Mianowicie art. 67 ust. 2, zgodnie z którym osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Z kolei art. 76a ust. 2 stanowi, że osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła do Funduszu członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

– Rzeczywiście powinno się najpierw zgłosić wyrejestrowanie takiego ucznia czy studenta jako członka rodziny, a po zakończeniu stosunku pracy,  ponownie zarejestrować jako członka rodziny. Taka jest ścieżka postępowania na gruncie przepisów. Inna rzecz, że rodzice jej nie znają – mówi mec. Januszewska (…)”. 


Czytaj więcej na: „Prawo.pl”