Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Nie trzeba będzie rezygnować z pracy, by sprawdzić prawo do emerytury pomostowej” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla „Prawo.pl”

„Pracownicy ubiegający się o emeryturę pomostową nie będą już musieli rozwiązywać umowy o pracę, by ZUS wydał decyzję o ich prawie do tego świadczenia i jego wysokości. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw znalazł się w porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Rządowy projekt nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów.
Dziś, żeby móc ubiegać się o emeryturę pomostową trzeba najpierw zwolnić się z pracy i dopiero potem można wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia. Niestety wielu osobom, które to zrobiły, bo sądziły, że mają staż uprawniający do uzyskania pomostówki, ZUS wydaje decyzje odmowne. Ci, którzy chcą przejść na emeryturę pomostową, ale wcześniej usiłują sprawdzić, czy są do niej już uprawnieni i w jakiej wysokości będzie przysługiwało im  świadczenie, praktycznie nie mają możliwości zweryfikowania swojego stażu pracy bez rozwiązywania umowy o pracę. To jeden z warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej.
– Rzeczywiście trudno jest zweryfikować staż pracy, zwłaszcza ten w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, bo ZUS może oprzeć decyzje odmowną tylko na przesłance nierozwiązania umowy o pracę, nie analizując szczegółowo stażu – wyjaśnia Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. I dodaje: – W pułapce obowiązującego prawa znalazło się wiele osób, które wykonywały bądź jeszcze wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (…). 
Projekt przewiduje też rozszerzenie zakresu kontroli dokonywanej przez PIP – w związku ze skargą pracownika złożoną w trybie art. 41 ust 6 ustawy o emeryturach pomostowych – o możliwość kontroli wykazu stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, prowadzonego na podstawie art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Zmiana ustawy o PIP ma pozwolić temu organowi na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, według kryteriów wskazanych w art. 3 ust. 1–3 ustawy o emeryturach pomostowych. – W projektowanej ustawie zostało zaproponowane rozszerzenie zadań PIP o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie przepisu art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Wymagało to dokonania zmian w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 9a i art. 11a ustawy o PIP – czytamy w założeniach.
Ostrożna w ocenie tej propozycji jest mec. Magdalena Januszewska. – Szersze uprawnienia inspekcji pracy nie rozwiążą wszystkich problemów, jakie pojawiają się na tle stosowania tego przepisu. Szczególnie w odniesieniu do minionych lat. Często bowiem to dopiero na etapie postępowania o emeryturę pomostową pracownik orientuje się, że jego stanowisko lub jedynie on sam nie został zgłoszony we właściwych rejestrach i nie była za niego odprowadzana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych. Przed sądem powszechnym trzeba wówczas dowodzić, że pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, mimo braku ujawnienia tego faktu w odpowiednich rejestrach – zauważa mec. Januszewska (…)”. Czytaj więcej na: „Prawo.pl”