Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Polski Ład. Rząd sięgnie do kieszeni wszystkich, nawet działkowców” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w artykule A. Zielińskiej w money.pl

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie to według ekspertów nowy podatek, który w dodatku nie ma nic wspólnego z naszym zdrowiem. Ich zdaniem to także forma kredytowania państwa. Dodatkowo w nowych przepisach jest tak dużo luk, że o tym, jaka jest skala niedociągnięć, przekonamy się dopiero w kolejnych miesiącach.

To jedna z najważniejszych zmian, która miała sprawić, że będzie sprawiedliwiej. Rząd argumentował wprowadzenie nowych zasad rozliczania składki zdrowotnej m.in. tym, że dotąd wiele osób z wysokimi zarobkami płaciło niską składkę zdrowotną, nieproporcjonalną do wysokości dochodów. Była ona opłacana w formie ryczałtu, niezależnie od wysokości pensji. Po zmianach w Polskim Ładzie płacimy ją od dochodu i bez możliwości jej odliczenia.

Tymczasem według ekspertów w nowych przepisach jest tak dużo niejasności, że będzie to generować wiele problemów. Przygotowaliśmy listę najważniejszych wątpliwości.

Skomplikowany sposób ustalania podstawy wymiaru składki

– Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących działalność gospodarczą, które dotychczas odprowadzały składkę w zryczałtowanej wysokości i dzięki temu mogły z góry przewidzieć ponoszone z tego tytułu wydatki. Teraz z założenia składkę tę trzeba ustalić od osiąganego dochodu z działalności gospodarczej, ale od tej zasady jest wiele wyjątków – wyjaśnia Magdalena Januszewska, radczyni prawna specjalizująca się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.

Ekspertka dodaje, że także w przypadku osób korzystających z różnego rodzaju ulg w opłacaniu podatku dochodowego obowiązują różne, zryczałtowane wysokości składki. W rezultacie obciążenie przedsiębiorców składką zdrowotną nie będzie ani równomierne, ani uzależnione od osiąganego dochodu.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie to jedna z najważniejszych zmian, która miała sprawić, że będzie sprawiedliwiej. Rząd argumentował wprowadzenie nowych zasad rozliczania składki zdrowotnej m.in. tym, że dotąd wiele osób z wysokimi zarobkami płaciło niską składkę zdrowotną, nieproporcjonalną do wysokości dochodów. Była ona opłacana w formie ryczałtu, niezależnie od wysokości pensji. Po zmianach w Polskim Ładzie płacimy ją od dochodu i bez możliwości jej odliczenia.

Tymczasem według ekspertów w nowych przepisach jest tak dużo niejasności, że będzie to generować wiele problemów. Przygotowaliśmy listę najważniejszych wątpliwości.

Skomplikowany sposób ustalania podstawy wymiaru składki

– Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących działalność gospodarczą, które dotychczas odprowadzały składkę w zryczałtowanej wysokości i dzięki temu mogły z góry przewidzieć ponoszone z tego tytułu wydatki. Teraz z założenia składkę tę trzeba ustalić od osiąganego dochodu z działalności gospodarczej, ale od tej zasady jest wiele wyjątków – wyjaśnia Magdalena Januszewska, radczyni prawna specjalizująca się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.

Ekspertka dodaje, że także w przypadku osób korzystających z różnego rodzaju ulg w opłacaniu podatku dochodowego obowiązują różne, zryczałtowane wysokości składki. W rezultacie obciążenie przedsiębiorców składką zdrowotną nie będzie ani równomierne, ani uzależnione od osiąganego dochodu.

(…)

Eksperci zwracają uwagę na to, że rozliczanie składki zdrowotnej na nowych zasadach wprowadza także nowe obowiązki, co wiąże się także z dodatkowymi kosztami, w efekcie w wielu przypadkach bez księgowości się nie obejdzie.

– Polski Ład powoduje konieczność składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Dotychczas większość opłacających za siebie stałe, zryczałtowane składki nie musiała tego robić, bo ich wysokość w kolejnych miesiącach się nie różniła. Teraz przybył im obowiązek, który z punktu widzenia drobnego przedsiębiorcy jest sporą uciążliwością – tłumaczy Magdalena Januszewska.

Więcej na stronie https://www.money.pl/podatki/polski-lad-rzad-siegnie-do-kieszeni-wszystkich-nawet-dzialkowcow-6730314757704384a.html