Wójt Kamieńca (woj. wielkopolskie), który w ramach oszczędności zlikwidował w swoim urzędzie stanowisko sekretarza, a jego zadania powierzył swojemu zastępcy, musiał je na nowo przywrócić po interwencji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. RIO uznała, że likwidacja etatu sekretarza w urzędzie jest niedopuszczalna i nakazała jego przywrócenie w regulaminie organizacyjnym gminy. Włodarz polecenie wypełnił – w marcu został przyjęty nowy regulamin, wkrótce ruszy konkurs na stanowisko sekretarza – lecz sytuacja w Kamieńcu każe zastanowić się, czy w powołanie sekretarza zawsze jest konieczne i uzasadnione (…).”