Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Już niebawem ZUS zyska potężny oręż do walki z nadużyciami dot. zasiłków” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej dla M. Glinki w portalu „biznesinfo.pl”

„ZUS to instytucja, która nadzoruje wszelkie aspekty dotyczące zasiłków. Jednak w ocenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej możliwości zakładu powinny ulec rozszerzeniu, aby procedury stały się bardziej przejrzyste. 

W najnowszym projekcie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 22 stycznia resort proponuje modyfikację art. 61a. Na ten moment zapis wskazuje, że w celu ustalenia prawa do zasiłku ZUS może przetwarzać dane i informacje konieczne do podjęcia decyzji o wypłacie środków.

Po zmianach ZUS będzie mógł pozyskiwać szczegóły od osób trzecich. Zmodyfikowany artykuł wymienia: ubezpieczonych, płatników składek, organizacje społeczne oraz inne podmioty i osoby, które posiadają stosowne informacje w tym zakresie. Co więcej, każdy poproszony o komentarz nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu (…).

Głos w sprawie proponowanych zmian zabrała Magdalena Januszewska, radca prawny specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. Jej zdaniem modyfikacje sprawią, że ZUS zyska bardzo szerokie uprawnienia.

Ekspertka zwróciła uwagę, że nie jest to pierwszy pomysł usprawnienia przepływu informacji w administracji. W ostatnim czasie wprowadzono zapisy, które zwalniają obywatela z obowiązku poświadczania niektórych informacji bezpośrednio w urzędzie – pracownicy mogą pobrać stosowne dane z baz innego organu. Jednak przepisy, o wprowadzenie których zabiega MRiPS, należy interpretować w zupełnie inny sposób.

– Natomiast proponowanego rozwiązania nie można traktować w kategoriach zwykłej wymiany informacji pomiędzy urzędami, ponieważ projektowany przepis przewiduje zbieranie danych także od bliżej niesprecyzowanych podmiotów i osób, czyli osób trzecich. Co więcej, nakłada na te osoby ustawowy obowiązek ich udzielania – zaznaczyła Januszewska”.

Czytaj więcej na: „biznesinfo.pl”