Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Wnioski o 500+ dla osób niesamodzielnych zalały organy emerytalno-rentowe” – wypowiedź Magdaleny Januszewskiej w artykule G.J. Leśniak w Prawo.pl

Do 13 grudnia 2019 r. wszystkie organy rentowe przyjęły łącznie 637 003 wnioski o świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych. Zdecydowaną większość, bo 62 proc., złożyły kobiety, a 38 proc. – mężczyźni. Według informacji zebranych przez Prawo.pl, aż 62 proc. świadczeń została przyznana w pełnej wysokości 500 zł.

Z informacji dotyczących realizacji prawa do świadczenia uzupełniającego 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, do których dotarliśmy wynika, że na dzień 13 grudnia 2019 r. wszystkie organy rentowe przyjęły 637 003 wnioski o świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych. Najwięcej wniosków z tej liczby, bo 455 439 wpłynęło do ZUS. KRUS otrzymał natomiast 179 762 wnioski, ZER MSWiA – 1 508 wniosków, a 219 wniosków wpłynęło do wojskowych biur emerytalnych.

Dominują kobiety i osoby starsze
Zdecydowana większość wniosków złożona została przez kobiety – 62 proc. wszystkich wniosków, jakie wpłynęły. Przez mężczyzn zostało złożonych jedynie 38 proc. ogółu wniosków.

Najwięcej wniosków, bo 35 proc. – biorąc pod uwagę wiek osób ubiegających się o to świadczenie – zostało złożonych przez osoby starsze, które miały powyżej 75 lat. Natomiast osoby w przedziale wiekowym 60–74 lata, złożyły 28 proc. wniosków. Ponadto 31 proc. wniosków wpłynęło od osób w wieku 26–59 lat. Tylko 6 proc. osób było w wieku 18–25 lat.

Większość to świadczenia w pełnej wysokości
(…)
Co ważne, większość (bo 62 proc.) świadczeń została przyznana w pełnej wysokości 500 zł. Natomiast 8 proc. świadczeń zostało przyznanych w wysokości 400 zł, po 9 proc. – w wysokości 300 zł i 200 zł, a 7 proc. świadczeń zostało przyznanych w wysokości 100 zł. Tylko 5 proc. świadczeń zostało przyznanych w wysokości nieprzekraczającej 100 zł.
(…)
Choć potocznie mówi się o 500+ dla niepełnosprawnych, to nie przysługuje ono wszystkim niepełnosprawnym, a tylko tym, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji. To zatem znacznie węższa grupa osób. Dodatkowo nie dostaje go każdy niezdolny do samodzielnej egzystencji, ale tylko ten, kogo dochód ze świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 1600 zł. Maksymalna wysokość świadczenia to 500 zł, zaś w sumie świadczenie to wraz z emeryturą lub rentą nie może przekroczyć 1600 zł – podkreśla radca prawny Magdalena Januszewska, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. I dodaje: Nie dziwi, że liczba osób niesamodzielnych do samodzielnej egzystencji jest największa wśród osób w podeszłym wieku. Liczba uprawnionych do tego świadczenia pokazuje smutną rzeczywistość: niepełnosprawność często idzie w parze z biedą. Wskazuje na to także fakt, że 62 proc. świadczeń zostało przyznanych w pełnej wysokości 500 zł.

 

Ile osób nie ma na życie?

Jak podkreśla mec. Magdalena Januszewska, należy też mieć na uwadze, iż liczba uprawnionych jest jeszcze niepełna. – Nie tylko dlatego, że wszyscy, którzy mogli nie złożyli jeszcze wniosków, ale także z tego powodu, że wśród wnioskodawców są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ale bez orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ustawa dała im sześciomiesięczny termin na wystąpienie z wnioskiem o świadczenie wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Część tych postępowań na pewno jeszcze trwa, więc w ostatecznym rachunku liczba uprawnionych jeszcze się zwiększy – dodaje mec. Januszewska.

Jej zdaniem, zebrane dane tego nie pokazują, ale interesujące byłoby przeanalizowanie, ilu spośród uprawnionych jest emerytów i rencistów (w tym tzw. mundurowych), ale ile osób, które nie nabyły prawa do takich świadczeń, a w związku z tym są klientami pomocy społecznej lub pozostają na utrzymaniu rodziny. – Dałoby to przynajmniej częściową informację o tym, na jakim poziomie potrzeby osób niepełnosprawnych są zaspokajane poprzez system ubezpieczeń społecznych, a w jakim poprzez system zabezpieczenia społecznego – zaznacza Magdalena Januszewska.

(…)

Więcej w serwisie Prawo.pl