Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Wynagrodzenie ekstra dla skarbnika możliwe, ale nie powinno się tego ustalać z góry” – opinia Magdaleny Januszewskiej w artykule L. Jaworskiego w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Dodatkami specjalnymi i nagrodami za doraźną pracę można znacząco podnieść poziom płac najbliższych współpracowników włodarza. Przepisy nie regulują bowiem zasad ich przyznawania czy maksymalnego pułapu. Prawnicy mają jednak wątpliwości, czy można je zadekretować z wyprzedzeniem.

„Dodatek specjalny przysługuje za dodatkową pracę. Odnosi się do ilościowego aspektu pracy. Inaczej jest w przypadku nagrody za szczególne osiągnięcia. Ta odnosi się do aspektu jakościowego. Jeśli zatem pracownik pracuje dużo, bo ma więcej zadań, ale wykonuje je na zwykłym poziomie, to właściwy będzie dodatek. Jeśli osiągnął spektakularne wyniki – wszystko jedno, czy realizując swoje zwykłe, czy dodatkowe obowiązki – odpowiednia będzie nagroda. Obydwa składniki pracodawca może przyznać, ale rzecz jasna przy nagrodzie ocena jest bardziej subiektywna. Ponadto żaden z tych dwóch składników nie może być stałym elementem wynagrodzenia, z tym że dodatek specjalny ma charakter okresowy (przez czas wzrostu obowiązków), a nagroda – jednorazowy (incydentalny). Unikałabym natomiast wprowadzania dodatkowych zasad wynagradzania, szczególnie takich które wypaczałyby charakter tych świadczeń. Nie można jednak zapomnieć, że włodarza (jako pracodawca) powinien także realizować zasadę określoną w art. 36 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, tzn. zapewniać pracownikowi samorządowemu wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Limitując główne składniki wynagrodzenia, prawodawca tego zadania włodarzom nie ułatwia. Nie dziwi więc, że poszukują oni innych rozwiązań.”

Opinia Magdaleny Januszewskiej w artykule Leszka Jaworskiego „Wynagrodzenie ekstra dla skarbnika możliwe, ale nie powinno się tego ustalać z góry” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”