Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Skutki wstecznego przyznania renty dla osoby współpracującej” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Przedsiębiorczyni ubezpieczała męża jako osobę współpracującą w jej działalności gospodarczej. We wrześniu 2016 mąż dostał z ZUS decyzję o przyznaniu renty od 1.07.2013. W okresie od 1.07.2013 do 30.09.2016 opłacała ona za męża składki jak za osobę zdrową i zdolną do pracy, z tym że przez część tego okresu pobierał on zasiłek chorobowy. Co w takim przypadku z ubezpieczeniem męża?

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne prowadzące w Polsce pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące (art. 6 ust. 1 pkt 5 usus). Osoby współpracujące mające ustalone prawo m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 9 ust. 5 usus).

Przedsiębiorczyni nie ma więc obowiązku odprowadzania składek społecznych za męża jako osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności od momentu przyznania mu prawa do renty. Rencista współpracujący przy prowadzeniu działalności gospodarczej podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym przedsiębiorczyni powinna wyrejestrować go z ubezpieczeń społecznych i zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego z datą wsteczną, tj. 1.07.2013. Powinna złożyć dokumenty korygujące za każdy miesiąc od lipca 2013 do września 2016, a także wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek. Powinna również zawiadomić Wydział Zasiłków ZUS o pobieraniu przez męża 2 świadczeń jednocześnie (zasiłek chorobowy i renta), co będzie skutkować wyliczeniem kwoty do zwrotu z tytułu pobranych zasiłków chorobowych.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 5/2017