Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Ulga w składce na NFZ tylko dla zdrowych” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Pobieranie zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego to przeszkoda w opłacaniu przez przedsiębiorcę obniżonej składki zdrowotnej.

Kobieta prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją na zasadach ogólnych w formie pkpir. Z tego tytułu uzyskuje przychód i jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy zdrowotnej). Jednocześnie ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i zgodnie z art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej płaci składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na PIT. Miała wątpliwości, czy w miesiącach, w których otrzyma z ZUS np. zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński, może nadal korzystać z tej ulgi, czy też powinna opłacać składkę zdrowotną w pełnej wysokości.

Składka zdrowotna jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na PIT w przypadku, gdy osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności uzyskuje przychód jedynie z tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c tej ustawy (a więc z działalności pozarolniczej).

Przedsiębiorca mający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, dla którego prowadzona działalność stanowi jedyne źródło przychodu, może więc opłacać ulgową składkę.

Nie ma takiej możliwości, gdy źródłem dodatkowych przychodów będzie inny niż pozarolnicza działalność tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, jak również gdy przedsiębiorca uzyska dodatkowy przychód niestanowiący odrębnego tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem.

Ponadto ulgi nie stosuje się wobec niepełnosprawnych przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy w formie ryczałtu, karty podatkowej lub rozliczających się z fiskusem kwartalnie, bo wtedy kwota należnej zaliczki jest przypisana do innego okresu niż miesięczny, będący okresem rozliczeniowym dla składki zdrowotnej.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”