Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Kosztowne skutki zgłoszenia do ubezpieczeń z niewłaściwym kodem”- artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Pomyłka w kodzie ubezpieczenia może kosztować przedsiębiorcę różnicę w składkach preferencyjnych i pełnych.

Przedsiębiorczyni rozpoczęła działalność gospodarczą w 2014 i zgłosiła się do ZUS na zasadach preferencyjnych z kodem 057000 (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). W 2015 zgłosiła się do tego ubezpieczenia. Biuro rachunkowe popełniło jednak błąd i zamiast z dotychczasowym kodem, zgłosiło ją z kodem 051000 (czyli dla przedsiębiorcy niekorzystającego z ulgi składkowej).

Przez kilka miesięcy kobieta, nie wiedząc o błędzie biura, opłacała składki ZUS w preferencyjnej wysokości wraz z dobrowolną składką chorobową, przekonana, że nadal jest zgłoszona z kodem 057000. Nie wnioskowała w tym czasie o wypłatę świadczenia chorobowego.

Gdy sprawa wyszła na jaw, skorygowała błędne deklaracje i zgłoszenia, podając kod 057000 i preferencyjną podstawę. Uważała, że prawidłowo opłacała składki na preferencyjnych zasadach i błąd biura rachunkowego nie obliguje jej do wnoszenia wyższych opłat.

ZUS był innego zdania. Wskazał, że zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 18a ust. 1 usus podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla początkujących przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być jednak niższa niż określone ustawą minimum. Co do zasady dolną granicę tej podstawy dla wskazanych ubezpieczonych stanowi kwota odpowiadająca 30% minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest określona w przepisach jako kwota deklarowana, brak jest podstaw do późniejszej jej korekty przez płatnika (pomniejszenia jej wysokości), jeśli zadeklarowana wysokość mieściła się w granicach określonych w obowiązujących przepisach.

ZUS powołał się przy tym na wyroki SA we Wrocławiu z 15.11.2012 (III AUa 1098/12) i Katowicach z 17.12.2014 (III AUa 194/14). Przepisy usus dają płatnikowi prawo do deklarowania kwoty wyższej niż minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. A skoro ubezpieczona zadeklarowała więcej, to ma więcej zapłacić.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 2/2017