Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Dzieło ze zleceniodawcą ? czy jest oskładkowane” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Firma współpracuje z informatykiem, który na umowę o dzieło tworzy na jej rzecz projekty graficzne. Zamierza zatrudnić go na umowę zlecenia, by serwisował sprzęt komputerowy i elektroniczny. Pytała, czy połączenie tych form zatrudnienia skutkuje obowiązkiem zapłaty składek społecznych od obu umów.

ZUS w decyzji z 5.08.2016 (WPI/200000/43/825/2016) uznał, że nie. Stwierdził, że skoro art. 6 ust. 1 usus nie wymienia umowy o dzieło, to osoba, z którą zostanie zawarta samoistna umowa o dzieło, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 usus obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które w Polsce wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia albo innej o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, bądź osoby z nimi współpracujące. Ubezpieczenie chorobowe jest dla nich dobrowolne.

(…) Ponadto z uwagi na fakt, że umowa o dzieło nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń w rozumieniu art. 6 ust. 1, nie będzie miał również zastosowania art. 9 usus. Z tych względów podstawę wymiaru składek emerytalnej, rentowych i wypadkowej stanowi wyłącznie wynagrodzenie ze zlecenia.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 2/2017