Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Jak spółka może zawrzeć umowę z prezesem” – porada Magdaleny Januszewskiej w „Rachunkowości”

Jeden ze wspólników został prezesem spółki z o.o. Zarząd jest jednoosobowy. Spółka zamierza z nim zawrzeć umowę o pracę lub inną, na podstawie której będzie pobierał wynagrodzenie za zarządzanie spółką (umowę o zarządzanie). Wspólników jest kilku. Nie ma powołanej rady nadzorczej. Jest natomiast prokurent.

Jak we wskazanym przypadku zawrzeć taką umowę? Czy ze strony spółki może ją podpisać prokurent?

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód, aby jeden ze wspólników był członkiem zarządu. Z tym że jeżeli prezes jest jedynym członkiem zarządu (ma prawo reprezentowania spółki), to przy podpisywaniu umowy o pracę lub o zarządzanie może się pojawić problem dokonywania czynności samego ze sobą. Z jednej bowiem strony prezes reprezentuje spółkę, a z drugiej samego siebie, jako osobę fizyczną.

(…)

Wybór formy zatrudnienia prezesa zarządu to decyzja spółki ? czyli w tym wypadku wspólników. To, jaką formę zatrudnienia wybrać w danym przypadku zależy od wielu okoliczności ? leżących zarówno po stronie spółki, jak i członka zarządu. Można zatrudnić prezesa na umowę o pracę lub na umowę cywilnoprawną. Warto też pamiętać, że nie jest to konieczne. Samo powołanie na członka zarządu jest wystarczające, bo powstaje wówczas stosunek korporacyjny łączący go ze spółką. Nie musi mu towarzyszyć żaden inny stosunek ? pracowniczy czy cywilny.

Czytaj więcej na stronach „Rachunkowości”