Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Dwa schorzenia, dwa kody niepełnosprawności” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej

Pani Anna wystąpiła o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Jest osobą niewidomą, a jednocześnie ma coraz poważniejsze problemy ze słuchem. Z orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wynika, że jest osobą niewidomą i orzeczono wobec niej znaczny stopień niepełnosprawności, wskazując symbol niepełnosprawności dotyczący wzroku 04-O. Z orzeczenia nie wynikało jednak, że ma także poważne problemy ze słuchem, co w jej wypadku mogło utrudnić np. uzyskanie aparatu słuchowego. Kobieta odwołała się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, ale i w tym wypadku zespół odmówił wskazania dwóch symboli niepełnosprawności, choć przyznał, że problemy ze słuchem kwalifikują ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (kod 03-L). Wskazał jednak kod silniejszej niepełnosprawności, czyli wzroku.

W sprawie chodzi o orzeczenia powiatowego (tu miejskiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (organ I) i zespołu wojewódzkiego (organ II), które ustalają w wypadku osób powyżej 16 roku życia stopnie niepełnosprawności ? lekki, umiarkowany albo znaczny. Orzeczenia te pełnią rozmaite funkcje, m.in. uprawniają osoby niepełnosprawne do korzystania z różnych preferencji, np. z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej.

Skoro sprawa przeszła przez dwie instancje administracyjne, to dalej przysługuje odwołanie do sądu powszechnego, który rozstrzyga sprawę merytorycznie. Swoich racji można wiec dalej dochodzi na tej drodze.

W wypadku orzecznictwa o niepełnosprawności przez zespoły powołanie kilku symboli jest możliwe, ale nie jest to takie oczywiste, szczególnie gdy w grę wchodzą różne stopnie niepełnosprawności.

Przyczyny odmowy wpisania dwóch kodów przyczyn niepełnosprawności należy upatrywać w § 32 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1110), który mówi, że orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Kłopotliwa jest w tym wypadku owa porównywalność. W sprawie bowiem ślepota w większym stopniu przyczynia się do niepełnosprawności, niż problemy ze słuchem. Zapewne dlatego zespoły ograniczyły się do wskazania tylko jednego kodu przyczyny niepełnosprawności.

W praktyce jednak często zdarza się, że osoby mają wiele różnych schorzeń, w różnym zakresie wpływających na ich kondycję i samodzielność. Niewpisanie ich do orzeczenia oznaczałoby np., że osoba ze znaczną niepełnosprawnością ze względu na wzrok miałaby kłopot z uzyskaniem refundacji aparatu słuchowego ? mimo problemów ze słuchem. Nie wydaje się to rozwiązaniem racjonalnym. (…)

 

Więcej na stronach Dziennika Gazety Prawnej