Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Zamknięcie działalności zaraz po jej założeniu a preferencyjny ZUS” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Kobieta w kwietniu 2015 rozpoczęła działalność gospodarczą i za podstawę do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wybrała 30% minimalnego wynagrodzenia (nie prowadziła wcześniej firmy, nie współpracowała z byłym pracodawcą). Z powodu zerwania kontraktu przez kontrahenta była zmuszona zamknąć działalność jeszcze w tym samym miesiącu. Potem jednak zdobyła nowego klienta i ponownie ją założyła w lipcu 2015 (na podstawie nowego wpisu do CEIDG). Znów wybrała preferencyjną podstawę opłacania składek. Czy ma prawo do ulgowych składek przez 60 miesięcy (licząc od kwietnia 2015 do marca 2017)?

Jeżeli przedsiębiorca korzystający z ulgowych składek zlikwiduje firmę (wykreślając z CEIDG), prawo do nich, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, nabędzie dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia zakończenia poprzedniej. Kobieta rozpoczęła nową działalność gospodarczą po upływie krótszego okresu, stąd ? zdaniem ZUS stosownie do art. 18a ust. 2 pkt 1 usus ? z jej tytułu nie ma prawa do opłacania składek od obniżonej podstawy wymiaru.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 3/2016 s. 43